Szavazunk-e majd és kire?

92 % szerint fontos a magyarság képviselete a hatalmi szervekben

2002. február 22., 01:00 , 58. szám

Ahogy közelednek a választások, egyre-másra jelennek meg a különféle közvélemény-kutatások eredményei a pártok, jelöltek népszerűségéről, támogatottságáról. A Kárpátalja felkérésére a LIMES Társadalomkutató Intézet a kárpátaljai magyarság szempontjából legfontosabb, 72. számú, Beregszász központú választókerületben végzett választások előtti hangulatfelmérést. A kérdőívet a választókerület 49 magyarlakta településén 500, 18 éven felüli magyar választópolgár töltötte ki február 7. és 10-e között.

A vizsgálat eredményei szerint a megkérdezettek 71 %-a mindenképpen részt vesz a március 31-iki választásokon. 22 % még bizonytalan, 4 % valószínűleg nem vesz részt, s mind­össze 3 százalék azok aránya, akik egészen biztosan nem mennek el szavazni.

A választásokon részt venni szándékozók fele (51 %-a) már eldöntötte, kire adja le a voksát. 38 százalékuk csak a választás nap­ján dönti el, kire szavaz. 9 százalék azt a jelöltet választja, akinek ismerősen cseng a neve, s 2 százalékuk véli úgy: majd a helyszínen megmondják, kire kell szavazni.

Az adatközlők elsöprő többsége (92 %-a) úgy gondolja, fontos, hogy a magyarság képviselve legyen a hatalmi szervekben. 5 % nem tudja, van-e ennek jelentősége, s mindössze a megkérdezettek 3 százaléka véli úgy, hogy egyáltalán nem lényeges, képviseli-e a magyarságot valaki a döntéshozó testületekben.

A felmérés során arra is rákérdeztünk, támogatják-e a választók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek mint az egyetlen olyan magyar társadalmi szervezetnek a jelöltjeit, amely megyei, járási és helyi szinten indít jelölteket, parlamenti szinten pedig Kovács Miklóst, a szövetség elnökét támogatja. Az ada­tok szerint az egyetlen magyar többségű választókerület magyar szavazópolgárainak kétharmada (67 %-a) természetesnek véli, hogy támogatja a KMKSZ jelöltjeit. 22 % a jelölt személyétől teszi függővé támogatását, 10 % még nem döntött ebben a kérdésben, s min­dös­­sze a megkérdezettek 1 %-a nem támogatja a KMKSZ-színekben indulókat.

A parlamenti választásokon induló egyéni képviselőjelöltek népszerűségére is rákérdeztünk. Mivel a vizsgálat idején az egyéni indulók listája korántsem volt még teljes, az akkor már hivatalosan is induló jelöltek és potenciális ellenfeleik neve mellett további alternatívát kínáltunk kis, képzeletben előrehozott választási listánkon adat­közlőink számára. Az egyik egy fiktív magyar csen­gésű név volt, a másik pe­dig egy uk­rán nemzetiségű kárpátaljai közszereplőé. A meg­kérdezettek meg­győ­zően nagy több­sége (83 %-a) Kovács Miklóst vá­lasztotta, míg a többi választható személy a szavazatoknak összesen csupán 17 szá­zalékát kapta.

A vizsgálatba bevontak 55 %-a tag­ja valamely magyar érdekvédelmi, társadalmi szervezetnek, 45 százalékuk pedig nem tagja. Az egyetlen magyar szervezethez sem kötődőknek 75 %-a, a szervezeti tagsággal bíróknak pedig 90 %-a döntött Kovács Miklós mellett a felkínált választási lehetőségek közül.

A 72. számú parlamenti választókerület 49 magyarok lakta településének 500 választójára kiterjedő felmérés eredményei – melynek hibahatárai 5 százalékon belül mozognak – azt mutatják, hogy a kárpátaljai magyar közösség készen áll arra, hogy szavazóként, a választások nyújtotta demokratikus úton kifejezésre juttassa politikai súlyát és akaratát.

LIMES