„A magyarság képes megfogalmazni érdekeit”

A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének közgyűlésén

2002. március 8., 01:00 , 60. szám

Vasárnap a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában került sor a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlésére, melyen jelen volt Kovács Miklós elnök, parlamenti képviselő és Milován Sándor, a szövetség alelnöke.

Kovács Miklós felszólalásában örvendetesnek nevezte, hogy a szövetség következetes munkájának köszönhetően a KMKSZ megbízottai számottevő arányban lehetnek jelen a napokban véglegesített választási bizottságokban.

– A szövetség tagságából kikerülő megfigyelők céltudatosan vállalják a rájuk háruló feladatot, elszántak arra, hogy a kellő körültekintéssel felügyeljenek a parlamenti és helyhatósági választások tisztaságára – hangsúlyozta az elnök. – Ami a kampány hátralévő részét illeti, mindnyájunk közös feladata, hogy ki-ki a maga helyén higgadtan közvetítse környezetének a szövetség álláspontját, célkitűzéseit, és maradjon távol a sárdobálós kampány-diskurzusoktól.

– Az elmúlt hetekben lezajlott alapszervezeti közgyűléseken a nagy érdeklődés mellett a nyitottság és bizalom határozta meg a szervezeten belüli közös munkánkat – hangoztatta beszámolójában Milován Jolán, a középszintű szervezet elnöke. – Örömmel állapítható meg, hogy falvaink magyar közösségei öntudatosan keresik a kisebbségi megmaradás lehetőségeit és igyekeznek saját kezükbe venni sorsukat. Meggyőződésem, hogy ez a pozitív elmozdulás a KMKSZ tizenhárom éves működésének elvitathatatlan eredménye, melynek köszönhetően az ugocsai magyarság képes megfogalmazni érdekeit és szervezetten kiállni mellettük. A középszintű szervezet három legfontosabb feladatának ezért továbbra is azt tartom, hogy rendszeres kapcsolata legyen a helyi szervezetekkel, kapocsként szolgáljon az egyes alapszervezetek és a megyei központi szervezet között, valamint teret adjon a szintek közötti naprakész információcserének.

A küldöttek által felvetett kérdésekre válaszolva Milován Sándor alelnök többek között elmondta: a KMKSZ tudatos agitációs munkát végzett annak érdekében, hogy minden magát magyarnak valló személy merje vállalni nemzeti hovatartozását az év végi népszámlálás alkalmával.

– Ennek egyik szemléletes példájaként Csepe község népszámlálási adatait említeném, ahol tíz évvel ezelőtt mindössze 15%-ra becsülték a magyar lakosság részarányát, míg az őszi felmérés során a lakosság 85%-a vallotta magát magyarnak – mondta.

A küldöttek ismét egyhangúlag Milován Jolánt választották a középszintű szervezet elnökévé, míg az alelnöki tisztséget az elkövetkező három évben Gacs Tibor és Gerendely Béla tölti majd be. A járási szervezet ellenőrző bizottságának tagjaivá Gál Annát, Megyeri Bélát és Peleskey Attilát választották.

A közgyűlés határozata értelmében a középszintű szervezet választmányát az alapszervezetek mindenkori elnökei alkotják majd, míg a megyei szervezet választmányába 15 tagot delegálnak. A megyei szervezet etikai bizottságában Keresztyén Balázs, ellenőrző bizottságában pedig Gál Anna képviseli majd a szervezetet.

-farkas-