„Amit idáig tettünk, az bevált”

A KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének közgyűlésén

2002. március 15., 01:00 , 61. szám

Vasárnap került sor a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlésére, melyet megtisztelt jelenlétével Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő, Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, Varga Levente konzul, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusa beregszászi konzuli irodájának vezetője, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, Mester András, a KMKSZ ISZ elnöke, Zsupán József, Beregszász megyei jogú város polgármestere.

Beszámolójában Bakancsos László elnök összegezte a középszintű szervezet hároméves munkájának eredményeit, szólt a legfontosabb feladatokról, megoldandó problémákról:

– A járási szervezet elnöksége 1999-ben azt a fő célt tűzte maga elé, hogy a Beregszászi járás minden magyarlakta községében hozzuk létre a KMKSZ alapszervezeteit. Ma 35 KMKSZ-alapszervezet van, ami azt jelenti, hogy az elmúlt három év folyamán 15 községben hoztunk létre alapszervezeteket. 14-et a Beregszászi járásban és egyet Bilkén. A tagság létszáma folyamatosan emelkedett: 1999-ben a járási szervezet még 5200 tagot számlált, a következő évben azonban már 6400 főre emelkedett. Jelenlegi taglétszámunk 10454 fő.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, parlamenti képviselő szólt a választási kampány aktualitásairól, az esélyekről:

– Amit idáig tettünk, az bevált. A felmérések, közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a legtöbb magyar ember igenis a mi szavunkra hallgat, a mi érveinket és a mi stílusunkat fogadja el meggyőzőnek. Meg kell tehát őrizni nyugalmunkat, és továbbra is abból kell kiindulni, hogy a mi választónk magyar érzelmű, józanul gondolkodó, nyugodt ember, aki érvelést vár az ijesztgetés helyett. Tartsuk a lelket egymásban, s vigyük végig a kampányt úgy, ahogy eddig tettük, és a siker nem fog elmaradni.

– Megerősödtünk kulturális szinten is – hangsúlyozta felszólalásában Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. – A magyar kultúra oktatási intézményeinkben marad meg leginkább, erre kell tehát koncentrálnunk. Ahhoz viszont, hogy továbbra is így legyen, lehetőség kell, amit a politika adhat meg. Most ilyen döntés előtt állunk, s a döntés önökön múlik. Meg tudjuk-e magunkat úgy szervezni, ahogyan azt négy évvel ezelőtt tettük, vagy feloldódunk valamely párt színeiben, s miután feloldódtunk, eltűnik az a színfolt, amelyet a piros, a fehér és a zöld jelentett Kárpátalján. Én azt gondolom, hogy van bennünk erő, s kérem, hogy ezt az erőt hozzák felszínre húsvét vasárnapján. Addig győzzék meg az embereket arról, hogy van még helyünk itt, Kárpátalján, ahol ősi színeink megmaradhatnak.

A közgyűlés résztvevőit köszöntötte Varga Levente konzul, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusa beregszászi konzuli irodájának vezetője, Zsupán József, Beregszász polgármestere, Mester András, a KMKSZ ISZ elnöke.

Végezetül a közgyűlés további három évre bizalmat szavazott Bakancsos László elnöknek, alelnökökké pedig Csizmár Bélát, Bálint Andrást, Barta Ferencet, illetve Horkay Sámuelt választották.

Baráth József