Gulácsy Géza: A siker záloga a kitartó munka

A KMKSZ a Munkácsi járásban

2002. március 15., 01:00 , 61. szám

– Ezekben a napokban zajlanak a KMKSZ munkácsi járási alapszervezeteinek közgyűlései. A KMKSZ Munkácsi Járási Középszintű Szervezetének elnökeként hogyan értékeli az alapszervezetek három éves munkáját?

– Úgy vélem, a munkácsi körzetben a KMKSZ helyi szervezetei alapjában véve jól működnek, hiszen azon túlmenően, hogy mindenütt megtartották a már hagyományos rendezvényeket, nem volt olyan szövetségi akció, amelybe be ne kapcsolódtak volna. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: mintegy 1800 lakosnak nyújtottunk segítséget a földprivatizációs programban. A falusi gazdák 1150 pályázatot nyújtottak be a Zöld Program keretében, s ezek megszervezésében az alapszervezeti elnökök kulcsszerepet játszottak. De említhetném például a magyar többségű választókerület ügyét is, hiszen annak megőrzéséért majd 5700 aláírást gyűjtöttünk össze, s bár végül nem a nép akarata győzött, a szervezetben rejlő mozgósító erő nyilvánvalóan megmutatkozott. A kedvezménytörvény érdekében végzett aláírásgyűjtésben is jól szerepeltek az alapszervezetek, hiszen több mint 7100 aláírást sikerült összegyűjtenünk. A munkácsi körzetben az információs iroda megbízottai is a szervezet helyi vezetőinek segítségével végzik munkájukat.

– Tapasztalatai szerint helyi szinten miként változott a KMKSZ tevékenységének megítélése az elmúlt évek során?

– A szervezet tevékenységének a megítélése a jelek szerint tovább javult. Ennek több oka is van. Egyrészt a magyar lakosság tapasztalja, hogy megpróbálunk segítséget nyújtani olyan ügyekben, amelyek őket közvetlenül vagy áttételesen, de személyesen is érintik, mint például a fentebb vázolt akciók egy része. Másrészt olyan közügyekben is részt vállalunk, amelyek a közösség megmaradását segítik. Ilyen például az árvíz- és belvízkárosult iskolák javítása, bővítése, felszerelése. Harmadrészt megpróbáljuk következetesen képviselni a magyar lakosság érdekeit, legyen szó akár a hétköznapi ügyekről, akár a választásokról. Valószínű azonban, hogy az egyszerű emberek véleményének formálásában e két utóbbi tényező kisebb súllyal érvényesül.

– Mit tart a jelen legfontosabb feladatának?

– Legfontosabb feladatunk a választásokon való részvétel. Szervezetünk ez alkalommal három jelöltet indított a járási tanácsba, s továbbiak támogatásáról is folynak a megbeszélések. Remélhetőleg a szervezet tagjai a helyi tanácsokba is nagyobb számban kerülnek majd be.

– Hogyan ítéli meg a szövetség választási esélyeit a különböző szinteken?

– Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Annyit mindenesetre leszögezhetünk, hogy a KMKSZ most jobban felkészült a megmérettetésre, mint négy évvel ezelőtt, s a politikai „csillagállás” sem kedvezőtlen. Ez persze még nem jelent automatikusan garanciát a sikerre. Annak a záloga ugyanis csak a kitartó munka lehet, amelynek eredményeképpen Kárpátalja magyarsága megérti, hogy megmaradására csak a szervezett érdekképviselet nyújthat esélyt.

P. Zs.