Munkács: A hagyományok jegyében

A KMKSZ alapszervezeteinek közgyűlései

2002. március 15., 01:00 , 61. szám

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének 1257 tagjából 453 fő jelent meg a március 9-én, szombaton megtartott tisztújító közgyűlésen.

Első napirendi pontként az alapszervezet elnöke, Gajdos Olga tekintett vissza az elmúlt 3 év eseményeire és eredményeire. Örvendetes változásként említette a taglétszám megkétszereződését.

Ezután Munkács polgármestere, Joszif Kull üdvözölte az egybegyűlteket, hangsúlyozva az anyanyelv és a hagyományok ápolásának és továbbadásának fontosságát.

Polyák Éva a nyugdíjasklub, Halusz Sándor az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről tartott beszámolóját követően került sor a munkácsi alapszervezet tisztségviselőinek megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással választotta újra elnökké Gajdos Olgát. Az Ellenőrző Bizottság tagjai Neubauer Ferenc, Halusz Sándor és Uray Béla lettek. A megyei választmányba a közgyűlés Gajdos Olgát és Majorossy Istvánt delegálta.

É. G.