Ki dönti el, ki nyert?

Parlamenti választások Kárpátalján

2002. április 5., 02:00 , 64. szám

Vasárnap országszerte az urnák elé járultak Ukrajna szavazópolgárai, hogy részt vegyenek a parlamenti és helyhatósági választásokon. Kárpátalján hivatalos adatok szerint a szavazásra jogosult polgárok közel 65 százaléka, azaz több mint 675 ezer ember élt ezzel a lehetőséggel. A Beregszász központú 72-es számú választókerületben – ahol magyarok alkotják a többséget – közel 64 százalékos részvétel mellett 97 ezer szavazó adta le voksát.

A szóban forgó körzetben 123 szavazóhelyiség működött, melyek többségében már reggeltől nagy volt a tumultus. Az okok általában hasonlóak voltak: rosszul megválasztott termek, melyek már harminc-negyven jelenlévő esetén is szűknek bizonyultak, a szavazók létszámához mérten aránytalanul kevés szavazófülke, a helyhatósági választásokhoz szükséges magyar nyelvű szavazólapok akadozó kiadása, a bizottsági tagok felkészületlensége, a szavazásra jogosultak előzetes névsorának pontatlanságai, a szervezetlenség stb. Egyes körzetekben szavazópolgárok tucatjait-százait kellett pótlistára venni, az űrlapkiadás-kitöltés is a vártnál jóval több időt vett igénybe, így a szavazóhelyiségekben állandósult a tumultus, az urnák körüli helyzet nemegyszer áttekinthetetlenné és ellenőrizhetetlenné vált, elképesztően magas volt a helytelenül kiadott-kitöltött szavazólapok aránya.

Néhány körzetben a személyigazolvánnyal nem rendelkező, esetenként írni-olvasni nem tudó romák szavazása tette még bonyolultabbá a helyzetet. Beregújfaluban már nyitás előtt hangos vitába kezdtek a jelenlévőkkel, hogy engedjék őket „kollektív” alapon voksolni. A búcsúi 34. számú szavazókörzetben is nagyon vontatottan folyt a voksolás, mivel itt 2525 szavazásra jogosult polgárnak mindösszesen három szavazófülkét biztosítottak. A legnagyobb fennakadás a közel 3000 szavazópolgárt számláló beregszászi Muzsalyi úti 27-es választókörzetben alakult ki, ahol a szavazásra kijelölt helyiség maximum 60 szavazó befogadására volt alkalmas.

A káosz sok választót elriasztott attól, hogy éljen állampolgári jogával, s még többen voltak azok, akik ennek ellenére a végsőkig, azaz a szavazóhelyiségek este 7 órai zárásáig kitartottak, mégsem került rájuk sor.

A nap folyamán számos megfigyelő, illetve egyéni képviselőjelölt kezdeményezett jegyzőkönyvfelvételt, kifogást emelve az észlelt hiányosságok, visszaélések és törvénysértések ellen. A beregszászi 32. számú körzetben például több ilyen jegyzőkönyv is készült. Előfordult, hogy egy személy két ízben kapott űrlapot és kétszer is szavazott, egy másik szavazó úgy kérte felvételét a pótlistára, hogy lakhelye szerint nem tartozott az adott körzethez, és előkerült néhány hitelesítetlen szavazócédula is.

Mindez a korábbi választások alkalmával eddig még soha nem tapasztalt munkatempót diktált a szavazóbizottságoknak és a megfigyelőknek, amit legtöbbször egy ennél is hosszabb és fárasztóbb szavazatszámlálási folyamat követett. Mire az urnákat felnyitották (a nagyobb körzetekben erre csak éjfél után került sor, mivel addig tartott a voksolók és a felhasznált, illetve felhasználatlan szavazólapok számának az egyeztetése), és kezdetét vehette az érdemi munka, a legtöbben már erejük végső határán jártak. Néhány körzetben ugyanakkor csak a következő, hétfői nap vége felé születtek meg a végleges eredmények, azaz az érintettek legalább negyven órán át dolgoztak gyakorlatilag egyhuzamban. A kimerültséggel együtt nőtt a feszültség és az elkövetett szabálysértések száma is, amikor pedig hétfőn délelőtt özönleni kezdtek a szavazókörzeti bizottságok jegyzőkönyvei a választási bizottságokhoz, a helyzet gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné vált. Így történhetett meg, hogy kedden reggel még legalább fél tucat szavazókörzetből nem érkeztek meg a jegyzőkönyvek, holott a megfigyelők már órákkal korábban jelezték, hogy a szavazatokat megszámlálták. Előfordult, hogy a bizottságok elnökei ilyen-olyan indokokkal nem adták át a jegyzőkönyv másolatát a bizottság tagjainak és a megfigyelőknek annak ellenére sem, hogy azt a törvény számukra egyértelműen előírja.

A szavazatok összesítése hétfőn hajnalban kezdődött meg a 72-es egymandátumos parlamenti választókerület beregszászi választási bizottságában. A megfigyelők által végzett előzetes szavazatösszesítés még hétfőn hajnalban megmutatta, hogy szoros eredmény várható, ám Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, aki a szövetség támogatásával indult a választásokon minimális különbséggel vezet Gajdos István szociáldemokrata képviselőjelölttel szemben. Ezt az előrejelzést támasztotta alá az eredmények hivatalos összesítése is, annak ellenére, hogy több körzetben újra és újra átszámolták a szavazatokat.

Kedden hajnalban, amikor már alig tucatnyi szavazási jegyzőkönyv feldolgozása volt hátra, az eredmények még mindig Kovács Miklós minimális előnyét mutatták, ám ekkor furcsa dolog történt. A választási bizottság váratlanul megsemmisítette a parlamenti választás eredményeit a mezővári, a dédai, a kaszonyi és a csapi 14. számú parlamenti szavazókörzetekben. Érdekes módon mind a négy szavazókörzetben Kovács Miklós meggyőző fölényét hozta a voksolás, miáltal a mérleg nyelve azonnal Gajdos István felé billent. Lapzártakor Kovács Miklós tiltakozást jelentett be a kijevi Központi Választási Bizottságnál a történtek miatt, így most már minden azon múlik, a Központi Választási Bizottság felülvizsgálja-e a szavazókerületi választási bizottság határozatát.

ntk

Hat párt a parlamentben

A parlamenti választások nem hivatalos végeredménye alapján hat párt került be az ukrán parlamentbe. A Mi Ukrajnánk választási tömörülés 112 parlamenti mandátumot szerzett, míg Az Egységes Ukrajnáért tömörülés 104-et, a Kommunista Párt 66-ot, a Szocialista Párt 24-et, az SZDPU(o) 22-t, a Julia Tyimosenko nevét viselő választási tömörülés pedig 21-et. A frakciók parlamenten belüli súlyának végleges alakulásával még várni kell, hiszen azt lényegesen befolyásolhatja az a 93 képviselő, aki várhatóan párttámogatás nélkül kerül majd a legfelső tanácsba. Ami a pártlistákra leadott szavazatokat illeti, a sort ugyancsak a Mi Ukrajnánk vezeti a szavazatok 23,4 százalékával, a második a Kommunista Párt 20,03 százalékkal, a harmadik Az Egységes Ukrajnáért tömörülés 12,16 százalékkal. Utánuk sorrendben a Julia Tyimosenko nevét viselő blokk (7,21%), a Szocialista Párt (7%) és az SZDPU(o) (6,18%) következik.