Az idegek harca a 72. választókerületben

Parlamenti választások Kárpátalján

2002. április 12., 02:00 , 65. szám

Tíz nap sem volt elegendő, hogy végeredmény szülessék a 72. számú parlamenti egyéni választókerületben. Az idegek harca volt ez, amely azon kívül, hogy feltárta a választási törvény szinte minden hiányosságát, azzal a tanulsággal is szolgált, hogy négy év múlva valószínűleg kötéllel sem lehet majd fogni olyan embert, aki részt akarna venni a szavazó- és választási bizottságok munkájában.

Négynapi vajúdás előzte meg a szavazásról szóló első hivatalos eredményhirdetést. Mint ismeretes, a kerületi választási bizottság még kedden hajnalban négy szavazókörzetben – Mezőváriban, Beregdédán, Mezőkaszonyban és a csapi 14. számú körzetben – megsemmisítette a parlamenti választás eredményeit, kivétel nélkül olyanokban, ahol Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke kapott több szavazatot, s ennek alapján Gajdos Istvánt hirdette ki győztesnek. A bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyv azonban még a következő napon, szerdán sem íródott meg – legalábbis Kovács Miklós megfigyelői számára nem.

A nap folyamán Kovács Miklós megbízottjai felvetették, szeretnének megbizonyosodni arról, hogy a szavazólapokat tartalmazó dobozok sértetlenek és azokat a bizottság által hitelesítetten lezárt helyiségben tárolják. Ekkor, elmondásuk szerint, a választási bizottság elnöke, két bizottsági tag és három megfigyelő, megvizsgálva a közigazgatási hivatal pincehelyiségét, megállapították, hogy annak főbejárata nincs bezárva, a mögötte lévő vasrácsot pedig mindössze egy apró lakat védi. A dokumentumok tárolására szolgáló helyiség ajtaja szintén nyitott (kulccsal nem is zárható), hivatalos bélyegző és aláírás ennek sértetlenségét sem garantálja. A szavazatokat tartalmazó kartondobozok megtekintése során megállapítást nyert, hogy azok némelyike egyáltalán nem vagy csak rosszul van lezárva, így tartalmuk hozzáférhető.

Időközben a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal előtt fiatalok tucatjai gyűltek össze, akikhez városi KMKSZ-tagok és számos magyarlakta település küldöttei is csatlakoztak (Munkács, Csap, Szürte, Mezőkaszony, Beregdéda, Bátyú, Beregardó, Asztély, Búcsú, Dercen stb.). A mintegy kétszáz fős csoport a választási bizottság feloszlását követően még órákig a helyszínen maradt, némán tiltakozva a többnapos idegháború ellen.

A választások végeredményét rögzítő jegyzőkönyvet csütörtökön sem adta ki a bizottság, holott döntéséről – mint később kiderült – ekkorra már tájékoztatta a kijevi székhelyű Központi Választási Bizottságot (CVK). Látva az események alakulását, Kovács Miklós panasszal élt a CVK-nál, kifogásolva a kerületi választási bizottságnak a négy szavazókörzet eredményének megsemmisítéséről hozott határozatát.

Pénteken, ugyancsak Kijevben, Kovács Miklós sajtótájékoztatón ismertette az ukrajnai közvéleménnyel a történteket. A KMKSZ elnöke az eredmények megsemmisítését indokló szabálytalanságokról lapunknak elmondta, hogy az érintett négy szavazókörzet közül háromban állítólag egy-egy ismeretlen berontott a szavazóhelyiségbe, valamit az urnába dobott, a negyedikben pedig a választási bizottság egyik tagjának a szavazólapok szabálytalan tárolására vonatkozó – minden esetben utólagos, tehát a választás eredményét rögzítő jegyzőkönyv megszületése utáni – bejelentésére érvénytelenítették az eredményt. Az említett okok azonban önmagukban nem elégségesek a szavazókörzeti eredmények megsemmisítéséhez, legfeljebb a szavazatok újraszámlálását követően lehetett volna dönteni erről, újraszámolásra azonban nem került sor.

A nap vége felé azután végre elmozdulás történt az ügyben. A Központi Választási Bizottság semmisnek nyilvánította a 72-es kerület választási bizottságának a négy szavazókörzet eredményeinek megsemmisítéséről hozott döntését, egyúttal utasította a testületet, hogy ismételten vizsgálja meg a szavazás eredményeit a kifogásolt négy szavazókörzetben, s haladéktalanul hozzon megalapozott döntést az ügyben.

A határozatot követően szombaton éjszaka ismét összeült Beregszászban a 72-es kerület választási bizottsága, s ismét a négy szavazókörzet eredményeinek megsemmisítését javasolták, amit a bizottsági tagok többsége meg is szavazott. Ezután az érintett négy szavazókörzet Beregszászba rendelt bizottsági tagjainak jelenlétében hozzáláttak, hogy újraszámolják a szavazatokat. A szombat éjszakába nyúló, majd másnap egész nap folytatódó szavazatszámlálás nyomán – nem hivatalos értesülések szerint (a bizottság ugyanis ezúttal sem adta ki azonnal az ülés hivatalos jegyzőkönyvét) – megállapítást nyert, hogy néhány jelentéktelen hibától eltekintve a szavazás eredményei helytállóak a beregdédai, a mezőkaszonyi és a csapi 14. számú szavazókörzetekben, a mezővári szavazókörzetben viszont több száz szabálytalanul kiadott szavazólapra bukkantak (ezeket a bizottsági tagok kiadáskor nem írták alá). Értesüléseink szerint a választási bizottság ezeket a szavazatokat semmisnek nyilvánította, s az így módosult végeredményről tájékoztatta a Központi Választási Bizottságot. Mivel a szavazókörzetben a voksolás Kovács Miklós meggyőző fölényével zárult, a két jelölt között pedig kicsiny volt a különbség, a mintegy félezer szavazat semmissé nyilvánítása Gajdos István győzelmét jelentette.

Mint arról Kovács Miklós tájékoztatta lapunkat, ismételten panasszal élt a Központi Választási Bizottságnál az ügyrend megsértése, valamint a szavazólapok szabálytalan tárolása miatt. A Központi Választási Bizottságnak legkésőbb szerda éjfélig, azaz lapunk megjelenésével egy időben kell döntést hoznia az ügyben.

ntk