2002. április 19.

2002. április 19., 02:00 , 66. szám

Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Máté 5,13

Jézus példázatai, hasonlatai és képes beszédei által Isten országát akarta és akarja érthetővé, megfoghatóvá tenni az emberek előtt. Sokszor a mindennapi élet közismert, egyszerű képein keresztül világított rá örökkévaló igazságokra. Mai igeszakaszunkban az egyik legelterjedtebb fogyasztási cikk áll Jézus képes beszédének középpontjában: a só. Amit az ember észre sem vesz, csak használja, és csak akkor figyel rá, ha hiányát tapasztalja. Lássuk tehát, Jézus miért tulajdonít a sónak olyan nagy jelentőséget, hogy rajta keresztül az Ő gyermekeinek ebben a világban betöltött feladatát példázza.

A só először is ízesít. Ízt ad az ételnek, nélküle sok ennivaló élvezhetetlen lenne. Ebben a világban Isten gyermekei kell legyenek azok, akik türelmükkel, alázatukkal és szeretetükkel megízesítik, elviselhetővé, sőt kívánatossá teszik mások számára az életet.

A só tartósít. Só nélkül a tenger vize megbüdösödne, megromlana, ami az egész világot megfertőzné, és így az élet lehetetlenné válna. Jézus feladatul adja tanítványainak, hogy ebben a világban, melyből kezd kikopni és eltűnni a béke, a szeretet, a megértés, jelenlétükkel tegyék tartóssá mégis ezeket a családban, a munkahelyen, az utcán stb.

A só visszatartja a vizet. Só nélkül a szervezetből éppen az életet jelentő víz távozna el, ami egyenlő lenne a halállal. Ha Isten az övéit kivenné a világból, éppen az életet visszatartó és jelentő elemet venné ki. A világ pedig rövid időn belül elpusztítaná önmagát. Isten gyermekeinek jelenléte tehát életet jelent, hiszen imádságuk miatt, amit másokért mondanak, magatartásuk és másfajta gondolkodásuk következtében a Gonosz emberpusztító munkája nem teljesedhet ki.

Eddig a só tulajdonságairól beszéltünk. Most lássuk a hatékonyságát, hiszen megtörténhet, hogy a só elveszti hatóerejét és semmire sem lesz jó.

Fontos, hogy a só érintkezésbe kerüljön azzal, amit ízesíteni, tartósítani akar. Fontos, hogy Isten gyermekei ne különüljenek el másoktól, ne akarjanak kivonulni a világból. Jézus is az övéinek a világban való megtartásáért imádkozott. A rossz példának nagy a hatása, de a keresztyén ember, a Krisztust hordozó ember életének nagyobb hatása lehet, hiszen az ilyet a Szentlélek ereje támogatja.

Végül pedig a só csak akkor fejti ki hatását, ha láthatatlanná válik, feloldódik. Isten nem látványos keresztyénséget vár tőlünk, hanem csak azt, hogy a magunk helyén csendben, de állhatatosan munkálkodjunk.

Ehhez kérjük az ő segítségét és azt, hogy óvjon meg a megízetlenüléstől!

Ámen.

Szilágyi Sándor, beregújfalui ref. lelkész.