Ajándék Asztélynak

Egészségügyi létesítményt adtak át

2002. május 3., 02:00 , 68. szám

Az alig 700 lelket számláló Asz-télyban jelentős eseményre került sor április 24-én, amikor is egy új egészségügyi intézménnyel gyarapodott a határ menti település. A korábbi felcser- és védőnői központ az elmúlt években már-már életveszélyes állapotba került, így aztán égetően szükségessé vált egy hasonló jellegű létesítmény kialakítása.

Az előzményekről tudni kell, hogy a község a 90-es évek közepén került kapcsolatba az akkoriban Hollandiából gyakran idelátogató Jan Postmával és társaival. Ennek nyomán 1996-ban létrejött a Baráti Segítségnyújtás Ukrajnáért Alapítvány, majd egy évvel később az itteni testvéralapítványként bejegyzett Asztély Caritas. Az azóta eltelt fél évtized alatt az alapítvány közreműködésével támogatásban részesült az asztélyi iskola és óvoda, valamint igyekeztek rendszeresen segíteni a szociálisan hátrányos helyzetben lévő lakosokat is. Tavaly – ugyancsak az alapítvány jóvoltából – a helyi egészségügy támogatása céljából vásároltak egy épületet, ahol alig egy év alatt sikerült kialakítani egy korszerűen felszerelt felcser- és védőnőközpontot.

A véletlen hozta így, de ennél méltóbb jubileumi ajándékot aligha kaphatott volna az Asztélyban felcserként és szülésznőként immár 25 éve dolgozó Olasz Natália, aki az intézmény avatásán nehezen tudott szólni a meghatottságtól.

A megnyitón a járási egészségügy vezetői ígéretet tettek arra, hogy a korszerű környezethez méltó szaktudás is társul a közeljövőben. Ennek érdekében a járási kórház legjobb specialistái a jövőben havonta egyszer fogadónapot tartanak itt.

A megnyitón jelen volt Balog János polgármester, Jan Postma, a Baráti Segítségnyújtás Ukrajnáért Alapítvány vezetője, Taracközi Gerzson református lelkész, valamint a Beregszászi Járási Kórház vezetői.

(tamási)