A kárpátaljai magyar fiatalok viszonya a vallásos hithez

Hiszek Istenben!

2002. május 10., 02:00 , 69. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola LIMES Társadalomkutató Intézete 2001-ben részt vett a MOZAIK 2001 című kutatásban, amely a Kárpát-medencében kisebbségben élő 15-29 éves magyar fiatalok vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatás adatai részletes betekintést engednek a vizsgálatba bevont kárpátaljai magyar fiatalok helyzetébe, szándékaiba. A vizsgálat egyik eleme a valláshoz való viszony volt.

A kisebbségi magyarokról szóló szakirodalom egybehangzó állítása szerint a vallás, a hit jelentős szerepet játszik a közösség megmaradásában.

A kárpátaljai magyar fiatalok legnagyobb részét (69%) reformátusnak keresztelték, 19%-át római katolikusnak, 8%-át görög katolikusnak, 2%-át ortodoxnak, illetve 1%-ukat nem keresztelték meg. A felekezethez tartozás tudata szinte pontosan megegyezik az adott felekezeti tagság tényével. Mindössze az ortodox vallásúként megkereszteltek aránya csökkent 2%-ról 1%-ra, illetve az egyetlen felekezethez sem tartozók aránya nőtt 1%-ról 4%-ra.

Vallásos, az egyház tanításait követi minden negyedik fiatal (25%), a maga módján vallásos 66%. Nem tudja eldönteni, vallásos-e, 5%, és nem vallásos 4%.

Semmi kétsége Isten létezése felől 60%-nak. Kétségekkel küzd 25%. Időnként hiszi Isten létezését, máskor azonban nem 9%. Egy magasabb hatalom létezésében 4% hisz, és nem tudja, hogy lehet-e igazolni Isten létezését 3%. Az egyértelműen ateista választ (Nem hiszek Istenben) senki sem tartotta jellemzőnek magára.

A kárpátaljai magyar fiatalok közel egyharmada (31%-a) csupán a jelentős ünnepeken, azaz évente néhány alkalommal látogat el Isten házába. Hetente többször 11%, hetente egyszer 21% jár templomba.

Hires Kornélia
LIMES Társadalomkutató Intézet