Bizonyság hitről, állhatatosságról

Óvodaszentelés Eszenyben

2002. május 17., 02:00 , 70. szám

Vasárnap, ünnepi istentisztelet keretében került felszentelésre az ungi egyházmegye első bejegyzett református óvodája Eszenyben. Elsőként Balogh Attila helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, a Napsugár óvoda 41 növendékét, valamint szüleiket. A tiszteletes köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták a helyi gyülekezet óvodaalapító kezdeményezését és mind anyagilag, mind erkölcsileg segítették az elképzelés megvalósulását.

Nagytiszteletű Lizik Zoltánnak, a Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközösség lelkészének lekcióját és imádságát követően nagytiszteletű Zalatnay István, a Magyarországon élő erdélyiek gyülekezetének lelkipásztora tartott igehirdetést.

– Mi azt valljuk, nem szabad menekülni, feladni és megtagadni hitünket, nyelvünket, kötelességünket. Valljuk, nem lehet boldogságot, jólétet, békességet nyernünk hitünk megtagadásával. Nem azé az igazi erő, akinek több fegyvere, nagyobb hatalma van, az igazi erő a Mindenható Isten. ...Tartsatok ki a hitben, vállaljátok gyermekeiteket és tegyetek meg értük mindent, bizonyságot téve Isten előtt hitetekről, állhatatosságotokról.

A gyülekezeti énekkar szolgálata és az óvodások verses-zenés műsora után a magyarországi vendéglelkészek és Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke megáldották a gyermekeket. Horkay László zárszavában arra kérte az eszenyi híveket, hogy Isten erejével tartsák meg hitükben a gyermekeket, hogy az Úrban növekedve egykoron méltó aratnivalóvá válhassanak.

P. Zs.