Végéhez közeledik a vizsgaidőszak

2002. június 14., 02:00 , 74. szám

Június 3–21. között iskoláinkban a vizsgákra összpontosul a figyelem. Különösen a kibocsátó osztályok tanulói számára nehéz ez a hónap, hiszen nekik több tantárgyból kell bizonyítaniuk, hogy nem töltötték hiábavalósá­gokkal a mögöttük álló időszakot. Idén 12 ezer kárpátaljai diák tesz érettségi vizsgát, s közülük 950 tanuló magyar középiskolából indul neki az életnek.

Az általános iskolák végzősei a kötelező ukrán, illetve magyar tollbamondás és az algebravizsga mellett a biológia és a földrajz tantárgyak közül választhattak képességeiknek és érdeklődési körüknek megfelelően. Az ukrán tollbamondást június 4-én, a magyart június 7-én írták meg a kilencedikesek, az algebra írásbeli június 12-én zajlott.

Az érettségizőknek a június 5-ére, illetve 11-ére kiírt ukrán és magyar írásbelik mellett Ukrajna történetéből szerzett ismereteikről kell számot adniuk, a további két vizsgájukat pedig maguk választhatták. A matematika tavaly óta nem kötelező tantárgy, ennek ellenére például az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 14 érettségiző diákja közül 10-en ezt választották.

R. G.