ACTA BEREGSASIENSIS

2002. június 21., 02:00 , 75. szám

A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrejötte óta nemcsak mint oktatási intézmény működik, hanem egyben a régió magyar szellemi életének központja is. Falain belül komoly tudományos és kutatói munka folyik, melynek eredményeibe nyújt betekintést az Acta Beregsasiensis, a főiskola tudományos évkönyve. A kiadványban az intézmény tanárainak és tudományos kutatással foglalkozó hallgatóinak a 2000-es év folyamán készített tanulmányai olvashatók.

Az írások főként Kárpátaljával kapcsolatos kutatások bemutatásával foglalkoznak. Csernicskó István tanulmánya a kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről ír egy szociolingvisztikai vizsgálat adatai alapján. Huszti Ilona az angol nyelv olvasástanításának a módszertanába vezet be bennünket. A napjainkban fontos ágazattá nőtt közgazdaságtannal kapcsolatos Csiszárik Miklós és Tóth Lajos tanulmánya a bankok privatizálásáról. Érdekfeszítő történelemi témájú tanulmányokat olvashatunk Kobály József, illetve a Medvecz Andrea – dr. Soós Kálmán szerzőpáros tollából. Dr. Orosz Ildikó az ukrán oktatási rendeletek és törvények elemzésével a kisebbségi oktatás problémáira világít rá. Vári Fábián László írása a kárpátaljai ruszin népballadákról szól, melyek közül néhányat a szerző fordításában a tanulmányhoz csatoltan olvashatunk.

A természettudománnyal foglalkozó részben Komonyi Éva az almafa termesztésével és metszésével kapcsolatos kutatásainak eredményét írja le, Nagy Béla a védett árnikavirág klónozási lehetőségeiről szól, Püspöki Zoltán, Gönczy Sándor és Izsák Tibor a magyarországi és kárpátaljai neogén kifejlődések párhuzamáról értekezik.

A kiadvány érdekessége, hogy nemcsak magyar nyelven íródott munkákkal találkozhatunk benne, hanem ukrán és angol nyelvűekkel is. Az évkönyv következő száma – mely a 2001-es év tudományos eredményeit tartalmazza – várhatóan a jövő héten kerül ki a nyomdából.

Hires Kornélia