A katasztrófát sikerült elhárítani

Aknaszlatinai sóbánya

2002. június 21., 02:00 , 75. szám

Május–június folyamán nagy mennyiségű talajvíz gyülemlett fel az Ukrszily vállalat által működtetett Aknasz­latinai Sóbánya 9. számú tárnájában, fenyegetve ezzel a sókitermelést. A vízbetörés oka egyelőre nem tisztázott, a szakemberek azonban úgy vélik, hogy az ötvenes években készült próbafuratok tömítései engedik át a talajvizet, ami megfelelő víztározók híján a tárnákban gyülemlik össze.

– Enyhébb szivárgást korábban is észleltek a bányászok, februártól azonban intenzívvé vált a vízbetörés, ami időközönként meghaladta az óránkénti 36-40 köbmétert – tudtuk meg Viktor Rózsától, a bánya nemrég kinevezett új igazgatójától. – Szakembereink révén a katasztrófahelyzetet mára sikerült elhárítani, és a napokban megkezdődik a mintegy ötvenezer köbméterre becsült víztömeg felszínre szivattyúzása. A szükséges eszközök (szivattyúk, 34 tonna csővezeték) beszerzésére a megyei adminisztráció 80 ezer hrivnyát utalt át számunkra, a költségek fennmaradó része azonban a bányát terheli. A kialakult helyzet felmérése és a további kitermelés lehetőségeinek vizsgálata céljából a Mun­kaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium mun­­­kavédelmi főosztálya nemrég független szakértői bizottságot hozott létre, mely az elmúlt héten végzett felmérést az érintett tárnában.

Mint megtudtuk, a 9. sz. tárnában a napokban fejeződött be a vízelvezető rendszer kiépítése, ami nem kis munkát jelentett a kárelhárításon dolgozó 230 bányásznak.

– A víz 380 m mélységi szintnél tört be a bányába, és csak a leleményességünkön mú­lott, hogy mára nem ön­tötte el ma­gát a só­szál­lító aknát is – mondja Mé­­szá­ros Mik­lós bá­nya­nagy. – A víz­tömeget sze­rencsére még idejében sikerült egy ki­­épülőben lé­vő alsóbb szint­­re vezetni, s így azt 470 méter mély­­ről kell majd a fel­színre hozni. A függőleges csőrendszer összeszerelése komoly erőfeszítések árán mára befejeződött, a vízszintes vezeték kiépítését követően pedig azonnal elkezdődhet a kiemelés. A nagy teljesítményű szivattyúk üzemképességétől függően ez a munka várhatóan 10-15 napot vesz majd igénybe.

Rájár tehát a rúd az akna­­­­­sz­la­­­­tinai sókitermelőkre. A féléves bérelmaradással küzdő vállalat helyzetét tovább súlyosbítja a kilences tárna leállása, ahol a kárfelszámolást követően is csak egy kapitális tárnafelújítás után indulhat újra a munka. Ennek költségei azonban jelenleg még nem állnak a bánya rendelkezésére, így az akár egymillió hriv­nyát is meghaladó beruházásra állami hozzájárulás nélkül nemigen kerülhet sor – véli az igazgató. A tárna elvesztése ugyanakkor nemcsak a bányának jelent nagy érvágást, ha­nem az országos al­ler­go­ló­gi­ai kórház itt működő szanatóriumát is bezárással fenyegeti.

Popovics Zsuzsanna