Magyarságról, oktatásról

A Kárpátaljai Szövetség tanácskozása Beregszászban

2002. június 28., 02:00 , 76. szám

Június 22-én, a Beregszászi Járási Tanács nagytermében került sor a Kárpátaljai Szövetség kihelyezett elnökségi ülésére, melyen az anyaországi civil szervezet vezetői és meghívott vendégeik a státustörvény végrehajtásáról, az oktatás és az önszerveződés aktuális kérdéseiről tanácskoztak.

A Kárpátaljai Szövetség múlt évi munkájáról Benda István elnök számolt be, majd vázolta a szövetség további terveit, feladatait. A kedvezménytörvény végrehajtása kapcsán Szakács Zoltán, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja tájékoztatta a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy arányait tekintve eddig a kárpátaljai magyarság nyújtotta be a legtöbb magyar igazolvány iránti igénylést (mára több mint nyolcvanezret).

A továbbiakban prog­ram­be­szé­det tartott Gajdos István par­la­menti képviselő, a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről pedig Árpa Péter, az Ungvári Dayka Gábor Középiskola igazgatója, Szabad Géza, a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola igazgatója és dr. Kázmér Sándor, a Kárpátaljai Szövetség tanácsadó testületének vezetője értekezett.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Ma­gyar Pedagógusszövetség elnöke a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás helyzetéről és a helyi magyarságot érintő fontosabb kérdésekről beszélt. Az előbbi problémakör kapcsán a beregszászi kórház építésekor keletkezett ukrán államadósság felhasználásáról szólt, ami lehetővé tenné az oktatással kapcsolatos akkut prob­lémák egy részének megoldását, amennyiben azt most már parlamenti szinten beépítenék az oktatási intézmények költségvetésébe. Felvetette továbbá, hogy az európai gyakorlatnak megfelelően törvénybe kellene iktatni az alapítványi és egyházi tanintézmények (Kárpátalján már hat ilyen működik) jogosultságát az állami normatív támogatásra. Végezetül hangsúlyozta a magyar tankerület létrehozásának fontosságát, mely a kulturális autonómia megvalósításának egyik első gyakorlati lépése lehetne.

ntk