Válaszd az életet!

Dicsőítő nap a budapesti Kisstadionban

2002. június 28., 02:00 , 76. szám

Hálaadó és dicsőítő ösz­­­­­­szejövetel helyszíne volt a budapesti Kisstadion június 22-én. Az immár harmadik alkalommal megrendezett Ez az a nap! találkozón Magyarország különböző vidékeiről, vala­mint Európa több országából érkeztek ke­resztyének, hogy feleke­zettől függet­lenül vall­ják meg hitük lé­nye­gét: Jézus az Úr.

Kárpátaljáról öt falu (Kis­ge­jőc, Nagygejőc, Zápszony, Barkaszó és Rafajnaújfalu) fiataljai és idősebbjei vállalkoztak az útra Nagy István és Mező Miklós re­for­mátus lelkipászto­rok veze­tésé­vel. Az idei ren­dez­vény középpontjában a közös ének­lés, istendicséret és imád­ság állt, ezt szolgálták a fellépő együttesek dalai és a szolgá­lat­tevők igehirdetései, fo­há­szai. A szervezők ez al­ka­lommal a szenvedélybetegek, különösen a drog fogságában szenvedő fiata­lok meghívására fektettek na­gyobb hangsúlyt. Az embert pró­báló hőség ellenére a 20 ezer férőhelyes stadionba ezrével érkeztek az érdeklődők, az egészen aprók és idősek egyaránt képviseltették magukat. A résztvevők magját azonban ez alkalommal is a tizen- és huszonéves fiatalok alkották. A klasszikus kórusművektől a rockzenéig számos műfajban hangzottak el dalok, így mindenki találhatott ízlésének megfelelő zenét. Pintér Bé­la és a Csemeték, Csi­szér Lász­ló, Prazsák László és a Testvérek zenekar dalai nem vol­tak ismeretlenek a részt­vevők előtt, mint ahogy a brit vendégek, Noel Richards és Ro­bin Mark szer­ze­ményeit is együtt énekelte a lelkes sereg. A fi­a­talabb korosztály leg­na­gyobb örömére az Istent dicsérő dalok kavalkádjába időn­ként tánccsoportok is bekapcsolódtak, s néhány ének erejéig a szervezők által kiírt gyermekrajzpályázat résztvevői is a színpadra léptek. A műsor szüneteiben imádságok hangzottak el a nemzetért, az ifjúságért, Európáért, valamint a drog terjedésének megállításáért, s bizonyságtételek igazolták a hit erejének nagyságát.

R/G