2002. július 12.

2002. július 12., 02:00 , 78. szám

Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké … ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. János 14, 15.26

Van Isten utáni vágy, sóvárgás a mai emberekben, de egyszersmind sok a bizonytalanság is. A kimutatások szerint a fiatalok 60%-a biztos Isten létében, a többiek bizonytalanok, de senki nem utasítja el határozottan Isten létét. Mégis, hogyan találkozik a földi a mennyeivel? Valóban Istennel vagyunk kapcsolatban, vagy csak vallásos vágyaink kivetítődése a mi istenhitünk? Hogyan bizonyosodhatunk meg Istennel való kapcsolatunk valódiságáról?

A fenti igében Jézus pártfogót ígér a tanítványoknak, az igazságnak Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja, és nem ismeri, Krisztus követői azonban ismerik, mert bennük lakik. A Léleknek ez a rejtett jelenléte okozza a hit körül lévő bizonytalanságokat. Ugyanazt a feszültséget látjuk a Lélek munkájában, ami a Jézus földi munkásságát jellemezte. Az övéi közé jött, de az övéi nem ismerték fel őt. Halálát mindenki láthatta, de azt, hogy ez a gonosz feletti győzelem, és hogy a kereszt a feltámadásban folytatódik, csak azok látják, akik ezt hitben megragadják.

Sokak számára pontosan ez a kérdés: hogyan higgyek, amikor nem látok. Látni azonban hit nélkül nem lehet. Egy egyszerű példával szemléltetve hasonló a kérdés. Hogyan ússzak, ha nem vagyok vízben? De úszni a parton nem lehet. Aki nem vállalja a vízbe lépés kockázatát, soha nem fog úszni. Így van ez a hittel is. Ha saját gondolkodásunk alapján akarunk eligazodni titkában, nem ismerhetjük meg, de ha Isten ígéreteit hitben megragadjuk, egy új világ tárul ki előttünk. Megkapjuk Isten Szent Lelkét, aki mindenre megtanít, megérteti velünk mindazt, amit Jézus tanított Isten országáról. Isten országát Jézus elhozta, s Szent Lelke által ma is közöttünk van. Most még nem látható mindenki számára. Amikor Jézus dicsőségesen visszajön, akkor majd minden szem látni fogja, és minden térd meghajlik előtte. De akkor már késő lesz, az már az ítélet napja lesz. Most van a kegyelem ideje, míg Isten országa rejtetten van közöttünk. Azért vár Jézus a visszajövetellel, hogy minél többen megismerhessék őt. Azért nem láthatjuk, mert a kegyelmet hittel kell megragadni. Aki így tesz, az megtapasztalja a megbocsátást, a békességet, Isten országa erejét.

Dani Eszter, munkácsi református lelkész