Harmincöt áldozata van a bányatűznek

Újabb bányaszerencsétlenség Donyeck megyében

2002. július 12., 02:00 , 78. szám

Vasárnapra virradó éjszaka a Donyeck megyei Ukrajina bányában 670 méter mélyen csaptak fel a lángok. A tűz azon a folyosón keletkezett, ahol a teherszállítás, illetve a bányászok szállítása folyik. A fejtésből a bányászok többsége az oldalsó szellőzőaknán át emelkedett a felszínre, egyesek önállóan, mások a bányamentők segítségével.

A rendkívüli helyzetek mi­nisztériumának adatai szerint a bányatűz keletkezésekor 107-en tartózkodtak a föld alatt, 74 bá­nyász­nak sikerült a felszínre jut­nia. Ketten közepes fokú mér­ge­zést szenvedtek az égés­ter­mé­kektől, őket kórházban ápolják. A munkavédelmi felü­gyelet tájé­koz­tatása szerint vi­szont a bá­nyában összesen 114 bányász tartózkodott, közülük nyolcvan­öten voltak a tűz kör­zetében, és nyolcvanegy bá­nyásznak sikerült kijutnia a felszínre.

A harmincöt áldozat holt­testére – akikkel előzetes felté­te­le­zések szerint széngázmérgezés végzett – vasárnap délután találtak rá a bányamentők. A rendkívüli helyze­tek mi­niszté­riumá­nak tá­jé­koz­ta­­tása sze­­­rint az ál­do­­­za­tok­­ra a föld alatti csil­­­lék­ben buk­kantak rá. Az előzetes vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei szerint a szállí­tó­szalag fejré­szén felhalmozódott szénpor ki­gyul­ladása okozta a tüzet.

A bányatűz okainak kivizs­gá­lására kormánybizottságot hoztak létre Oleh Dubina miniszterelnök-helyettes vezetésével, több minisz­térium és az ukrán biztonsági szol­gálat szakemberei részvételével. Vitalij Hajduk fűtőanyag- és ener­­gia­ügyi miniszter vasárnap a hely­színre utazott. A kormány négy­mil­lió hrivnyát hagyott jóvá az áldozatok családjának meg­se­gí­tésére a költségvetés tar­ta­lék­alap­jából.

Ukrajnában a bányászat az egyik legveszélyesebb üzemág. Szinte naponta sérülnek vagy halnak meg bányászok munka­vég­zés közben, gyakoriak a súj­tó­légrobbanások. A független Ukrajna történetének leg­súlyo­sabb bányaszerencsétlensége 2000. március 11-én következett be a Luhanszk megyei Barakov bányában, ekkor nyolcvan bá­nyász vesztette életét. Az év első hat hónapja alatt az ukrán szén­bá­nyákban 116 bányász lelte halálát munkavégzés közben.

ntk