Keresztyén világnézetű oktatás

Konferencia Tivadarfalván

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Július 12-13-án keresztyén pedagógusok számára rendeztek konferenciát Tivadarfalván. Az alkalom meg­nyi­tó­ján, amelynek a református templom adott otthont, Szabó Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka Niko­dé­mus története kapcsán figyelmeztette a résztvevőket, hogy engedni kell annak az elhívásnak, amelyet Krisztus gerjeszt.

A konferencián Amerikából érkezett előadók osztották meg tapasztalataikat a kárpátaljai pedagógusokkal. Dr. Goheen Michael, a Redeemer Egye­tem tanára a keresztyén világnézet és az oktatás kapcsolatáról ejtett szót. A nyugati társadalmak és a helyi viszonyok közötti különbségeket tekintve a találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a kárpátaljai gyermekeknek leginkább az önkifejezést kellene megtanulniuk, így kellőképpen tudnának érvényesülni a társadalomban, és fel tudnák venni a versenyt más társadalmak tagjaival is. Dale Dieleman, a Keresztyén Iskolák Világszerte szervezet munkatársa az elhívásról beszélt és arról, hogy a keresztyén világnézetű oktatásban tiszteletben kell tartani a gyerekek emberi méltóságát, hiszen Isten ezt várja el tőlünk, s a tanárnak segítséget kell nyúj­­­tania a nagy életkérdések megválaszolásában. Dr. Ronald J. Sjo­erd­s­ma, a Kálvin Egyetem pro­fesszora a tanítás gyakorlati alkalmazásáról beszélt. Helyesen kell értenünk azt, hogy Jézus ural­­kodóvá tett mindenek fölött, hangsúlyozta, a bibliai igazságoknak helyet kell kapniuk a tudományokban és a tantárgyakban egyaránt.

Pápai Szilvia