„Szent Anna a jó család reményére tanít bennünket”

Szent Anna-napi búcsú

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Az elmúlt hétvégén Kárpátalja számos római katolikus egyházközsé­gében tartottak Szent Anna-napi búcsút. „Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges Szent Annának” tiszteletére szólt az ének többek között Huszton, Gerényben, Csapon és Sislócon.

Huszton július 26-án dél­előtt tíz órakor hangzott fel az ünnepre hívó ha­rangszó. A misén a helyi római és görög katolikus hívek mellett számos szomszédos egyházközségből érkezett zarándok is részt vett, többek között Akna­szlatina, Ta­rac­köz, Bustyaháza, Técső, Visk, Ki­rályháza, valamint Nagyszőlős képviseletében.

Elsőként Hidász Ferenc helyi plébános köszöntötte a virággal díszített szentélybe vonulókat és az egyházi vendégeket – Majnek Antalt, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság püspökét, Nádor Albert és Demény Martin római, valamint Bródi Iván és Szűcs István görög katolikus papokat.

Az ünnepi szentmisét Maj­nek Antal püspök celebrálta, aki szentbeszédében a család fontosságáról szólt:

– „Boldogok, akik láthatják, láthatták a Messiást” – mondta egykor az Úr Jézus. Joákim és Anna részesei voltak ama kegyelemnek, hogy láthatták a világ Megváltóját, és nemcsak láthatták, de ők lehettek vér szerinti nagyszülei. Felnevelve Máriát, Jézus édesanyját, példát mutattak a család értékére, szentségére vonatkozóan, amit a mai fiatal házasoknak is érdemes lenne követniük, hogy bizakodással tudjanak a jövőbe nézni és merjék vállalni Istentől kapott gyermekeiket, akik a reményt jelentik ebben a hitetlenségtől, tömeges szegénységtől szenvedő világunkban. Jézus Krisz­tust nem fogadták el az emberek, mégis örök reménysége azoknak, akik hisznek benne. Ilyen reménysége a szülőnek a gyermek, akit oda kell vezessen Isten elé, hogy az ő gyermekeként találjon az örök békességre.

Az ünneplő hívek ezt követően áldoztak, majd énekes kör­me­net­tel tettek bizonyságot hű­sé­gük­ről és Isten szeretetéről. A kör­menet végén visszatértek a templomba, ahol közösen imádták az oltári szentséget, majd imádkoztak és himnuszénekléssel tették teljessé az ünnepet.

A szentmise végén Szűcs István görög katolikus parókus méltatta az ünnepet, majd Hidász Ferenc köszönte meg a szép számban megjelent zarán­dokoknak a részvételt, a helyi egy­házközség tagjainak pedig az önzetlen segítséget a bensőséges együttünneplés megszervezésében.

pzs