Gyér nyári kereslet

Audiovizuális termékek piaca

2002. augusztus 9., 02:00 , 82. szám

Tombol a nyári holtszezon az audiovizuális termékek piacán (hangkazetták, CD-k, vi­deo­kazetták). Mint a Kárpátalja ál­tal megkérdezett kereskedők el­mondták, a legmelegebb hóna­pok­ban a forgalom a télinek a fe­lére esik vissza.

Talán mégsem mond­ha­tó, hogy teljes lenne a pangás, hiszen az általunk felkeresett bereg­szá­szi, mun­kácsi és ungvári szak­­üz­letek­ben ottlétünkkor is volt némi for­galom. A vá­sárlók ilyen­kor főleg az új slágerek, il­let­ve az ukrán és a magyar tévé­csa­tornákon reklá­mo­zott új filmek iránt érdek­lőd­nek. Jelenleg Emi­nem kazettái, illetve CD-i iránt mutatkozik a leg­nagyobb kereslet, de sokan keresik a Scooter együt­tes új albumát is. Köz­kedveltek továbbá Britney Spears, Eros Rama­zotti, Enrique Iglesias dalai. Me­gyei átlagban a legjobban mégis az orosz együt­te­sek, előadók kazettái, illetve CD-i fogynak (Ruki Vverh, Total, Tatu stb.). Az ukrán pop­sztá­rok iránti ke­reslet viszont úgymond a béka feneke alatt van.

A kazetták ára általában 6-tól 10 hrivnyáig terjed, a CD-lemezeké pedig 20 és 30 hrivnya között mozog.

A videokazetták forgalma a nyári időszakban valamelyest vissza­esett, a hanghordozókéhoz képest, hiszen ezekben a napokban nem töltünk annyi időt a tévé képernyője előtt, mint az év más hónapjaiban. A legnép­sze­rűbb és legújabb filmek – Klónok tá­ma­dása, Skorpiókirály, Penge II, Pók­em­ber, Harrry Potter, Gladiátor stb. – iránt ugyanakkor nyáron is mutat­kozik kereslet. Mint az ungvári Euro­tec szaküzlet eladója a Kárpátaljának elmondta, mindig nép­sze­rűek a törté­nelmi filmek. Most pél­dául Indiana Jones kalandjai élik sokadik virág­korukat, s keresett a Dumas-regény nyomán készült Muskétások c. film is. A videokazetták ára egyébként 20-30 hrivnya között mozog.

Úgy tűnik, hanyatlóban van vi­szont a videokazetta-kölcsönzés. A vállalkozók elmondása szerint igen csekély a haszon ebben az üzletágban, mivel a videokazetták a licencek miatt egyre drágábbak, a kölcsönzési díjat viszont nemigen tudják emelni, mert akkor elpártolnak tőlük a kliensek. Ami az árakat illeti, egy videokazetta kölcsönzési díja jelenleg 1,5-2 hrivnya között mozog. Igaz, az iménti ok miatt Ungváron és Mun­kácson már alig lehet videotékát találni.

B. J.