Változnak a telefontarifák

Drágulnak a helyi hívások, olcsóbbak lesznek a külföldiek

2002. augusztus 9., 02:00 , 82. szám

Az Állami Távközlési és Informatikai Bizottság döntésének értelmében július 30-tól csökkennek a nemzetközi, ugyanakkor drágulnak a belföldi, illetve a helyi telefonhívások díjai, ezen belül a helyi hívások tarifái 50 százalékkal növekednek.

Azon előfizetők ese­tében, akik percalapú elszámolással üzemeltetik készüléküket, az előfizetési díj a korábbi 6,12-ről 7,35 hrivnyára emel­ke­dik, s a korábbi 100-ról 175 percre növekszik az ingyenes helyi hívások időtartama. Akik viszont átalánydíjat fizetnek a helyi hívásokért, az eddigi 8,75 helyett ezentúl havonta 10,5 hr-ról kapnak számlát. A lakosság esetében a helyi hívások percenkénti díja a korábbi 0,0164-ről 0,03 hrivnyára növekszik, azaz három kopijkába fog kerülni.

Első ízben vezetnek be kedvezményeket a falusi lakosság számára. Így a percdíjas elszámolás esetén 6,12 hrivnya lesz a havi előfizetési díj, az átalánydíjasoknak pedig havonta 7 hrivnyába fog kerülni a telefonhasználat.

Ugyancsak változnak az interurbán hívások tarifái. Július 30-tól a megyén belül folytatott telefonbeszélgetésért kijevi idő szerint 8-tól 18 óráig 36, 18-tól 23 óráig 22, 23 órától reggel 8 óráig pedig 18 kopijkát kell fizetni percenként; szombaton, vasárnap, valamint az ünnepnapokon 12 kopijkát.

Belföldi hívás esetében (azaz Kárpátalja határán túli településre) 8-tól 18 óráig 60, 18-tól 23 óráig 40, 23-tól reggel 8-ig pedig 30 kopijkába kerül egy percnyi beszélgetés, hétvégén és ünnepnapokon pedig 25 kopijka a percenkénti tarifa.

A helyiekkel ellentétben 3-tól 70 százalékig terjedő mértékben csökkennek a nemzetközi be­szél­getések tarifái. Ez azonban mindenekelőtt a tengerentúli hívásokat érinti, a legszerényebb mértékben – 3 százalékkal – éppen a Közép-, Kelet- és Észak-Európába irányuló hívások tarifái csökkennek. Közép-Euró­pába mostantól percenként 65 centnek megfelelő összegért telefonálhatunk (1 USA-dollár = 5,3288 hrivnya). Magyarországgal és a töb­bi szomszédos országgal nap­­pal 43, éjjel és sza­badnapokon pedig 35 cent­­­be kerül percenként a beszélgetés. A Nyugat-Európába irányuló telefonhívások tarifái 9 százalékkal estek, s mértékük 1 dollár percenként. Oroszországba, Belaruszba, illetve Mol­­dovába háromezer kilométeres távolságig nappal 0,28, éjjel és szabadnapokon pedig 0,22 dollár a percenkénti tarifa.

Az alábbi díjakat ezen felül 20 szá­zalékos hozzáadott érték­adó­val terhelték, továbbá kétszázalékos adót vezettek be azon elő­fi­zetők esetében, akik utólag, a hónap végén egyenlítik ki a számlát. A cikkben feltüntetett szám­ada­tok nem tartalmazzák az em­lített adókat.

Baráth József