A kisdobronyiak esete a „villanyosokkal”

Szabályosan jártak-e el a számlaellenőrök?

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Nemrég felháborodott hangú telefont kaptunk Kis­dob­rony­ból. Egyik olvasónk sérelmezte, hogy az Ungvári Járási Villamos Hálózat Ener­gia­fe­lü­gyeleti Osztályának ellenőrei a községben több tucat fogyasztót szerinte indokolatlanul lekapcsoltak a villamos hálózatról. A helyszínen járva nem találtunk portát, ahol ne tudtak volna az ominózus keddi nap történéseiről, mely­nek végeredményeképp egész házsorok maradtak villanyáram nélkül.

Röviden az történt, hogy az energiafelügyeleti osztály ellenőrei a községben házról házra jártak, és ahol kifizetetlen számlát találtak, ott minden további nélkül áramtalanították a lakások villanyóráit. Ilyen porta pedig akadt jócskán, mivel decemberben szinte minden fogyasztónak „nul­lás” számlát hozott a posta, azaz a számla végösszege nulla hrivnya nulla ko­pijka volt, a továbbiakban pedig – kinek januárban, kinek májusban – egyáltalán nem kézbesítettek számlát. A nem kézbesített számlákat értelemszerűen nem tudták kiegyenlíteni a fogyasztók, így a központosított számítástechnikai rendszer ezek esetében befizetési hiányt regisztrált.

És a következmények...

– Az ellenőrök ügyet se vetve a kiegyenlített számláinkra, azonnal lekapcsolták a villanyórát – panaszolja Úr Sándorné. – Mire férjemmel együtt hazatértünk a mezőről, már nem volt áramunk, s ez majd egy hétig így is maradt. Esetünkben egy befizetetlen januári számla volt a kikapcsolás alapja, amit sokakkal egyetemben nekünk sem kézbesített a posta. Kérdem én, miért mi vagyunk a felelősek azért, hogy a posta nem tett eleget felvállalt kötelezettségének? Nekem például ki fizeti meg a káromat, amiért napokig áram nélkül voltunk, és leolvadt a hűtő-, a fagyasztógép, benne az élelemmel; hogy ez idő alatt nem tudtuk öntözni a kertet és minden kiszáradt!? Két kicsi gyerekkel voltunk napokig áram nélkül, noha nemhogy nem fizetünk, de időnként még előre is járunk a befizetéssel az óra állásához képest.

Gál József családja egy decemberi „nullás” és egy júniusi meg nem kapott számla miatt maradt áram nélkül, amiben azonban már nem a helyi postafiók volt a ludas, mivel a számlakézbesítést időközben a szolgáltató magára vállalta. Esetükben a 82 hrivnya hátralék kifizetése után kapcsolták vissza az áramot, igaz, a hivatal eltekintett a 11,56 hrivnyás „büntetés”, vagy ha úgy tetszik: visszakötési járulék befizetésétől.

– Aki tehette, még aznap autóba ült, és felutazott a megyeszékhelyre, hogy helyben rendezze „befizetetlen” számláját és mielőbb áramhoz jusson – meséli Gál Erzsébet. – Mi két meg nem kapott számla után 112 hrivnyát fizettünk, plusz a büntetés összegét, amihez hozzájött további húsz hrivnya benzinköltség. Hát normális ez, mikor minden hónapban 56 hrivnyát fizetek az áramért?

A jogosan felvetődő kérdéssel ezt követően Grinberger Pálhoz, az illetékes energia­fe­lü­gyeleti osztály vezetőjéhez fordultunk.

– Mindenekelőtt szeretném előrebocsátani, hogy az elfogyasztott villanyáramért előbb-utóbb mindenképpen fizetni kell, és mind a szolgáltató, mind a fogyasztó számára a legcélszerűbb, ha ez zökkenőmentesen, felesleges bosszúságok nélkül történik. Ami a kisdobronyi eseteket illeti, meglátásom szerint ellenőreink szabályosan jártak el, mivel a fogyasztókkal kötött szerződés értelmében jogunkban áll minden olyan háztartást kiiktatni a hálózatból, ahol adósság áll fenn.

– De mi a helyzet például az év végi és év eleji „nullás” számlákkal?

– A nulla befizetendő összegről szóló számlák úgy keletkeztek, hogy az adott hónapban a fogyasztó még a korábbi „könyvecskéjére” fizette be az elfogyasztott áram díját, így ez esetben az óraállás csupán regisztrálásra került, de nem kellett érte ismét kifizetni a fogyasztást. Ezen számlák miatt azonban egyetlen porta sem maradt áram nélkül, az indíték minden esetben egyéb befizetési hátralék volt.

– És a nem kézbesített számlák?

– Meg kell mondjam, a fogyasztók gyakran letagadják, hogy kaptak volna számlát, azt remélve, hogy ami „nincs”, azért nem kell fizetni. Ez ellen nem tudunk mit tenni, ahogy a posta munkája vagy esetenként a saját kézbesítőink hanyagsága ellen sem. Ezért a továbbiakban minden ügyfelünket arra kérem, hogy amennyiben az adott ciklusban nem kap számlát, hívja telefonon ügyfélszolgálati irodánkat, hogy még időben kiállíthassunk egy pótszámlát, amit természetesen mi magunk kézbesítünk a számukra.

– farkas –