Reszkethettek, nyulak!

Kezdetét vette a vadászidény

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

Augusztus 19-én kezdetét vette az őszi-téli vadászidény. Először a kacsa-, a fürj-, a vadlúd- és a galambvadászati tilalmat oldották fel augusztus 10-től, október 2-tól pedig már a fácá­nokat is el lehet ejteni. Ez utóbbi szárnyasra csak akkor lőhet a vadász, ha kiváltotta az öt­hriv­nyás kilövőlapot, ugyanis egy vadászat alkal­má­val a va­dász csupán egyet­len fácánt ejthet el. November 2-ától kezdődik a vad­disz­nó­vadászat. A vaddisznó elejté­sé­re feljogosító kilövőlapért 100 hrivnyát kell fizetni. Jó tudni, hogy a szabályok értelmében a kilövést követően az állatot lemérik, és kilövőjének élősúlyban kilogrammonként 3 hrivnyát kell kifizetnie abban az esetben, ha a végösszeg meghaladja a kilö­vő­lapért adott 100 hrivnyát. No­vem­ber végén veszi kezdetét az őzek vadászata, bár igen csekély az engedélyezett kilövések száma (egy kilövőlapért 50 hrivnyát kell fizetni), de ugyanez vonatkozik a vad­­disz­nókra is, holott ez utóbbiak igen­csak elszaporodtak, s nem egy esetben a háztájikban is kárt tesznek. Idén a beregszászi járási vadásztársaság például csu­pán hat őz és nyolc vaddisznó kilövésére kapott engedélyt. Végül, november második-harmadik va­sár­napján veszi kezdetét a tap­si­fülesek kilövése.

A megyei halász- és vadász­tár­saság tájékoztatása szerint Kárpát­alján jelenleg 11 járási szervezetük működik 4287 taggal, köztük 3276 vadásszal. Ami a magyarlakta vidékeket illeti, a Munkácsi járás­ban 10 alapszervezet működik, melyeknek 477 vadász a tagja, az Ungváriban 13 alapszervezet 592 taggal, a Nagyszőlősiben pedig 18 alapszervezet 483 vadásszal. A Beregszászi járásban Pacuk Mik­lós elnök tájékoztatása szerint 19 alapszervezetben 480 tagot tartanak nyilván.

Egyelőre nem jellemző, hogy Magyarországhoz hason­lóan külföldi sportvadászok érkezzenek Ukrajnába. Ennek egyik oka Pacuk Miklós szerint abban keresendő, hogy nálunk még valódi vadra vadásznak a puskás emberek, ami a vadász számára is komoly feladatot je­lent, míg Magyar­orszá­gon igen széles körben elter­jedt, hogy előnevelt állatokra, va­dász-szlenggel élve „far­ba­rúgós” fácánokra lőnek az el­ké­nyeztetett fizetővendégek. Ez le­egy­szerűsítve annyit jelent, hogy a vadásznak nem kell esetenként több kilométeres utat megtennie a járhatatlan sűrűben a vad elej­té­sé­ért, hanem az emberi környe­zet­ben felnőtt, félig szelíd állatot terelik a puskacső elé.

Baráth József