Így is, úgy is drága mulatság

Esküvői dínomdánom

2002. szeptember 27., 02:00 , 89. szám

Az esküvő előtt álló fia­ta­lok örök dilemmája, mikép­pen tegyék emlékezetessé, egyedivé életük egyik leg­fon­tosabb, legmeghatározóbb eseményét. Egyáltalán nem mindegy például, milyen ke­retek között hangzik el a bol­dogító igen, vagy éppen hol mu­lat a násznép.

Ez persze leginkább pénz­kérdés, legyen szó szolid éttermi ebédről, nagyszabású fogadás­ról vagy hagyományos sátoros lakodalomról. Míg a váro­sok­ban az éttermi megoldás a legké­zenfekvőbb, falvainkban még mindig a sátoros lagzi az „iga­zi”. Költségét tekintve ez is, az is lehet szerényebb, illetve pa­za­rabb, az utóbbi azonban sokkal nagyobb elő- és utószervezést igényel.

A szükséges kellékek sorá­ba tartozik a sátorváz és a sátor­lap, melyek bérleti díja (150 sze­mélyre számítva) 100-150 hriv­nya, a bérelt asztalokért és szé­kekért pedig ezen összeg felét kell kifizetni. Nyáridőben a lakodalmi előkészületek fontos kelléke a hűtőszekrény, vagy akár egy egész hűtés alatt álló szoba, melynek napi költsége 50-60 hrivnyát tesz ki.

A nagy nap egyik legfonto­sabb szórakoztatási kelléke a zene. A zenekarok 500-700, a gépi zenét szolgáltató diszkósok 250-350 hrivnyáért produkálják a talpalávalót egy éjjelen át, míg egy Magyarországról felkért zene­kar akár 30-40 ezer forintjába is kerülhet a házi­gaz­dá­nak. A fő szó­rakoz­tatómester, azaz a vő­fély honoráriuma 60-100 hrivnya, a nász­népet kísérő zenészeké 40-50 hr fejenként, csak­úgy, mint a meg­bízott főszakácsé. Az esemény meg­örökítésén dolgozó videós 250-300 hrivnyáért „éjszakázik”, míg a fotósnak 2,50 hrivnyát kell fizetni felvételenként (a sokszo­ro­sított fényképek darabja 1,50 hrivnyába kerül).

Ungváron a legtöbb esküvőt a Zakarpattya Szálló éttermeiben rendezik, ahol a szolgáltatások viszonylag olcsó árfekvése mel­lett további előny, hogy nem kell terembérletet fizetni. Egy ünnepi menü itt minimálisan 40 hriv­nyá­ba kerül személyenként, a rende­lé­sek zömét azon­ban a gazda­gabb, 60 hrivnyás menük ad­ják. Az eskü­vő­szer­ve­zők itt 5-6 féle menüből vá­laszt­hatnak, mely­hez „köte­le­ző­en” egy fél­deci rövidital, illetve összessé­gében 10-15 üveg pezs­gő is hoz­zá­­tarto­zik. További italokat, vala­mint a süte­mé­nyeket, igény sze­rint, ön­ál­lóan is be lehet szerezni.

Az alapkínálat nagyjából min­den étteremben azonos: hidegtál, leves, kétféle főétel, saláta, ás­vány­víz, kávé, rövidital, pezsgő, kívánság szerint sütemény, üdítőitalok stb.

Az Uzshorod Szálló étter­mében zömmel 100 fős eskü­vőket rendeznek, az ünnepi menü itt átlagosan 45-50 hrivnyába kerül, de az sem ritka, hogy ezen összeg duplájáért mulat­nak a vendégek.

A Druzsba Szálloda étter­mé­nek egy éj­­s­zakai te­rem­bér­lete ezer hriv­nya, az es­kü­vői me­nü pe­dig sze­mé­lyen­ként át­lagosan 58-70 hrivnyát tesz ki, ezen a helyen tehát a vendéglátóknak vala­mi­vel mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk.

Munkácson legközkedveltebb helyszínnek a Latorca-parti Langer Szálloda étterme számít, mely 50-90 fős násznép befogadására alkalmas. Terembérletet itt sem kell fi­zetni, és az ügyfél maga állít­hat­ja össze az ünnepi menüt az étterem kínálatából, fejen­ként 55-100 hriv­nya értékben.

Egy 100 személyes egész ­napos lakodalom összköltsége tehát valóban szép summát igényel, rendezzék azt városi étteremben vagy hazai körül­mények között. A költségek alsó határa így is, úgy is mini­málisan 3-5 ezer hrivnya körül mozog, míg a felső határ kön­nyen lehet akár ezen összeg két- vagy háromszorosa is.

Baráth–Popovics