A szabadságharc hőseit méltatták

Megemlékezés Munkácson

2002. október 11., 02:00 , 91. szám

Hétfőn tartotta ünnepi megemlékezését a KMKSZ munkácsi nyugdíjasklubja, kegyelettel adózva az aradi vértanúk, valamint az 1848–49-es sza­badság­harc vezé­r­egyé­nisége, Kossuth Lajos dicső emlékének.

Kossuth Lajos életét és munkásságát Matl Ot­tó ismertette a jelenlévőknek, majd a kárpátaljai Kossuth-emlékhelyekről szólt. Ezt követően a klub énekkara – Gulácsy Emma karnagy vezetésével – Kossuth-nótákat adott elő.

Egy korabeli feljegyzést idézve Polyák Éva elnök elevenítette fel 1849. október 6. tragikus eseményeit. Emlékeztetett arra, hogy gróf Batthyány Lajos nyitotta a mártírok sorát, őt követték az Aradon kivégzett tábornokok és a szabadságharc további, közel másfél száz ma­gas­ rangú méltósága szerte az országban.

A klubtagok előadásában végül a szabadságharc bukását fájlaló versek hangzottak el.

V. N.