2002. decmber 13.

2002. december 13., 01:00 , 100. szám

Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5,8

Az Úr Jézus a fenti igeszakaszban nem arról beszél, hogy azok boldogok, akiknek az ajkuk, kezük vagy testük tiszta. A kegyes beszéd vagy a becsületes életmód is lehet látszat, csalás. A szív az a hely, ahol az élet forrása van. Innen indul minden, ha a szív tiszta, akkor tiszta az ajkunk, a kezünk, a testünk is.

A tiszta szív gondolata megalázkodásra késztet Isten előtt. Ki az közülünk, akinek gonosz a szíve? Válaszképpen legtöbbször elkezdünk egymásra mutogatni, s nem merjük kimondani: én. Az ember szíve alapvetően nem tiszta. Az Úr Jézus azt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Mindezekről többes számban beszél Jézus, így egyikünk sem vonhatja ki magát alóla, hiszen amikor például gyilkosságokról szól, ide ért mindent, ami a gyilkossághoz vezet: harag, irigység, veszekedés, viszálykodás, gyűlölködés, keserűség, bosszúvágy. Mondhatjuk-e, hogy ezekhez semmi közöm? Nem voltak meg ezek az indulatok soha a szívünkben?

Isten ígérete szerint azonban új, tiszta szívet kaphatunk. Hogyan? Sokan próbálkoznak saját erőlködésük által tiszta szívhez jutni. Elhatározzák, hogy megjavulnak, ezt vagy azt nem teszik többé, de nem sikerül nekik. A haragot, irigységet nem lehet úgy levenni, mint egy piszkos ruhadarabot. Át akarod élni a tiszta szív boldogságát? Akkor valld be, nevezd nevén Isten előtt bűneidet. Mert ha megvalljuk Isten előtt bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa azokat, és megtisztít minden gonoszságtól.

Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert csak az ilyen szívben lakozik az Úr Jézus. Elcsendesedve tegyük fel a kérdést: csak az Úr lakik a szívemben? Ha nem, kérjük együtt a zsoltárossal: Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

Cseresznye Albert, hetyeni református lelkipásztor