Csábítanák a magyar tőkét

Gazdasági konferencia Ungváron

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

Az ukrajnai, illetve kárpátaljai befektetési lehetőségeket vitatták meg a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITD) és a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a múlt héten Ungváron megrendezett kétnapos konferencián.

A fórum konklúziójaként a résztvevők azt vonták le, hogy Uk­raj­na nemzetközi megítélése el­lenére a magyar befektetők nem hagyták el ezt a piacot, bár csekély mértékben vannak jelen, s a befektetések további ösztönzése is szükséges. Mint Szentpéteri Ber­talan, az ungvári magyar konzulátus külgazdasági attaséja hangsúlyozta, a konferenciának – mely­re mintegy 20 vállalat képviselője jött el Magyarországról – úttörő szerepe van, s célja, hogy a vállalatok reális képet kapjanak az ukrajnai, illetve kárpátaljai be­fek­tetési lehetőségekről.

Palásti István, a Magyar Kereskedelmi Szolgálat kijevi irodájának igazgatója szerint a külföldi befektetők azért jönnek ilyen csekély számban Ukrajnába, mert nem rendelkeznek megfelelő információkkal a befektetési lehe­tő­ségekről. Mint elmondta, az utób­bi időben pozitív változások mentek végbe Ukrajnában, tehát indokolt, hogy Magyarország is job­ban odafigyeljen az ukrajnai le­he­tőségekre. Az ukrajnai, s ezen belül a kár­pát­aljai befektetési lehe­tőségekről a továbbiakban többek között Fegyir Haruta, a megyei állami közigaz­ga­tás elnökhe­lyettese, illetve Miron Var­va­rinec, a megyében létre­ho­zott különleges gazdasági övezet fejlesztési szervének igazgatóhelyettese tájékoztatta a vállalkozókat.

Ami megyei viszonylatban a magyar–ukrán áruforgalmat illeti, az 2001-ben 102,7, az idei első félévben pedig 60,3 millió USA-dollárt tett ki. A Kárpátalján be­jegyzett 410 vegyes vállalatból 128 magyar részvétellel jött létre, a 107,509 millió dollárnyi be­fek­tetésből pedig 20,4 millió dollár a magyar tőke részaránya.

B. J.