Beiktatják Milan Sasik püspököt

A pápa püspökké szentelte a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye új vezetőjét

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Mint arról korábban már beszámoltunk, II. János Pál pápa tavaly novemberben Milan Sasik perecsenyi parochus atyát nevezte ki a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátorává, miután elfogadta az egyházmegye püspökének és segédpüspökének lemondását. A lazarista szerzetest január hatodikán szentelték püspökké Rómában, hivatalos beiktatására pedig január 25-én kerül sor Ungváron.

A január 6-i főpásztori felszentelést az Úr megjelenésének ünnepén tartották a római Szent Péter-bazilikában. II. János Pál pápa az általa bemutatott szentmisén 12 új püspököt szentelt fel, akik három földrészt és nyolc országot képviseltek. A szentelési ceremónián jelen volt Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora is, akit 1995-ben ugyanezen a napon szentelt püspökké a pápa.

Az ünnepi szentmise reggel 9 órakor vette kezdetét és közel három órán át tartott. II. János Pál pápa nevén szólította a 12 új püspököt, megjelölve szolgálati helyeiket, területeiket is, majd egy­szerre szólította meg őket Jézus szavait idézve: „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”. „Ragyogjon fel általatok az evangélium, az isteni szeretet foglalata, a gondjaitokra bízott nyáj előtt. A keresztény nép előtt tegyetek világos tanúbizonyságot az életszentségről. Legyetek mindig Krisztus és az ő irgalmas szeretetének megnyilvánulása és ne ismerjetek akadályt abban, hogy ezt a küldetést beteljesítsétek”.

A szentatya homíliája után került sor a püspökszentelés magasztos szertartására, melynek egyik mozzanata a kézrátétel. Ez az ősi gesztus, amely az áldás jele, a hatalom átadása a Szentlélekben. A püspöki jelvények, az evangéliumos könyv, a gyűrű, a pásztorsüveg és pásztorbot átadása után az új püspökök tagjai lettek a püspökök testületének és a szentmise további részében már e minőségükben koncelebráltak a pápával.

A most püspökké szentelt Milan Sasik atya múlt év szeptember 17-én töltötte be 50. életévét. A szlovákiai Lehotán született, filozófiai és teológiai tanulmányait a pozsonyi szemináriumban végezte. 1971-ben lépett a lazarista rendbe, két évvel később tett örökös szerzetesi fogadalmat, s 1976-ban szentelték pappá.

A főtisztelendő püspök atya hivatalos beiktatására január 25-én kerül majd sor az ungvári katedrálisban, k.-e. idő szerint délelőtt 10 órai kezdettel. Az ünnepi szentmisén információnk szerint várhatóan számos magas rangú görög és római katolikus egyházi személy vesz részt, Ungvárra várják Mikola Eterovics érsek, kijevi apostoli nunciust is.

-farkas-