Hűség, Magyarság, Szülőföld…

Szalagavató a Nevetlenfalui Középiskolában

2003. március 14., 01:00 , 113. szám

Nemrég tartotta szalagavató ünnepségét a Nevetlenfalui Középiskola 19 végzős diákja. Ilyen ünnepségre az iskola történetében most került sor első ízben. A zsúfolásig telt nézőtéren szülők, tanárok, barátok és diáktársak kísérték figyelemmel a megható eseményt.

A rendezvényt az iskola igazgatója, Petráki Marietta nyitotta meg, köszöntőjében kitartásra buzdította a diákokat, sikereket kívánva számukra az érettségi vizsgákhoz.

Ezt követően Szabó Erika osztályfőnök feltűzte minden végzős szíve fölé a zöld szalagot, amely jelképesen öregdiákká avatta őket. Mint mondta, a szalag viselete kötelességtudatra, becsületességre, szorgalomra, hazaszeretetre kötelez.

„Az előttetek álló feladat nem kön­nyű, de tudom, hogy akárhová mentek, megálljátok majd a helyeteket, hisz tenni tudó és tenni akaró emberek vagytok” – köszöntötte az ünnepelteket az osztályfőnök.

Majd a végzősök műsora következett. Köszönetet mondtak tanáraiknak, szüleiknek. A számukra fontos alapfogalmakat: a szalagokra hímzett Szeretet, Igazság, Hűség, Magyarság, Szülőföld, Család, Szabadság, Bátorság, Tudás, Akarat szavakat kötötték fel a stafétabotra és adták át a 10-A osztály képviselőinek.

A 10. osztályosok virággal és versekkel köszöntötték a végzősöket, ezután következett az est fénypontja: a végzősök által Szabó Erika koreográfiája alapján előadott keringő.

Kiss Anikó

11. osztályos tanuló, Nevetlenfalu