Ablak a világra

Teleház-avató Tiszaújhelyen

2003. április 11., 02:00 , 117. szám

Immár a hatodik kárpátaljai teleház ünnepélyes avatására került sor április 5-én a nagyszőlősi járási Tiszaúj­helyen, melyet a helyi KMKSZ-alapszervezet, valamint a görög katolikus és a református egyházközségek közös pályázata nyomán, az Illyés Közalapítvány támogatásával hoztak létre.

A vendégeket Boldog Ferenc, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke üdvözölte, majd Gulácsy Géza, az Illyés Közalapítvány kárpátaljai alkuratóriumának titkára vázolta a teleház-program történetét. Mint mondta, felbuzdulva a magyarországi példán, a KMKSZ kezdeményezésére két évvel ezelőtt indították el a teleház-programot Kárpátalján, s az akció sikerére vall, hogy a tiszaújhelyi már a hatodik átadott létesítmény.

Gulácsy Géza végül reményének adott hangot, hogy vidékünkön további hasonló központokat avathatnak a jövőben az Illyés Közalapítvány támogatásával. „Ahol a közösség hajlandóságot mutat az összefogásra, ott lehet ezeket az elképzeléseket közös erővel megvalósítani” – han­goz­tatta.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke örömét fejezte ki, hogy a salánki után újabb teleház avatására kerülhetett sor Ugo­csában. „Kívánom a tiszaújhelyi, s egyben az egész kárpátaljai magyar közösségnek, vegyék hasz­nát a teleházaknak, szolgálják azok a világhoz kapcsolódást és a legmodernebb technikával való megismerkedést, jelentsen lehetőséget számukra a felzárkózásra.”

Milován Jolán, a KMKSZ Nagy­szőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke rámutatott: a tiszaújhelyi magyarság, dacolva a történelmi időkkel, mindig élő, cselekvő közösség volt. „Biz­tos vagyok abban, hogy a teleház itt jó kezekbe kerül, hogy a KMKSZ, a görög katolikus és a református egy­ház jó gazdája lesz az intézménynek és min­dent megtesznek azért, hogy sike­re­sen működjenek együtt a közösség szol­gá­la­tá­ban” – hang­súlyozta.

Trescsula László görög katolikus parochus beszédében fontosnak tartotta, hogy a szép kezdetnek hasonlóan pozitív folytatása legyen, a pályázati úton elnyert lehetőség valóban a közt szolgálja. Csatlakozva az előtte szólóhoz Tegze Lóránt református lelkipásztor abbéli reményének adott hangot, hogy a teleház segítheti a helyi közösséget közelebb kerülni a világhoz.

Boldog Ferenc, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke rövid összefoglalójában emlékeztetett a tiszaújhelyi magyar iskola 1989-es beindítására, a rá két évre alapított magyar oktatási nyelvű művészeti iskolára. Mint hang­­súlyozta, a teleház újabb összefogó erővé válhat a tele­pü­lésen.

Ezt követően a helyi általános iskola tanulói Wass Albert, illetve Reményik Sándor verseiből adtak elő, végezetül Zelik Ferenc polgármester mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a község pályázatának sikeréhez.

Baráth József