Újra jön a továbbtanulási láz

A magyar érettségizők egyharmada tanul tovább

2003. április 11., 02:00 , 117. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség adatai szerint idén közel négy és fél ezer végzős diák kerül ki a megye magyar tannyelvű általános- és középiskoláiból. Az elmúlt évek statisztikai mutatói szerint a kilencedikesek 90%-a marad iskolapadban, míg az érettségizők közül minden harmadik tanul tovább valamely felsőoktatási intézményben.

Továbbra is alacsony azok száma, akik a 9. osztályt követően szakmatanulásra adják a fejüket. Ak­naszlatináról tavaly 2, Viskről 6, Nagydobronyból 5 kilencedikes nyert felvételt szakiskolába, technikumba, a Beregszászi 4. Számú Középiskolában ez a szám 13, a Nagyszőlősi Pe­rényi Zsigmond Középiskolában 19, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 25 volt. Érdekes, hogy a szakmunkásnak készülő fiatalok egynegyede magyarországi oktatási intézményt választ.

Kárpátalján jelenleg öt magyar tannyelvű líceum várja a diákokat, melyek első évfolyamai évente közel másfél száz új tanulót fogadnak. Ugyanakkor szinte valamennyi iskolai statisztika számon tart néhány magyarországi gimnazistát is.

Ami a felsőoktatást illeti, a legtöbb magyar végzős iskolás a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán (KMTF) tanul tovább. Az elmúlt tanévben pedagógiai szakokon 184, a kertészmérnöki és közgazdászi kihelyezett képzéseken 88, illetve 124 hallgató kezdte meg tanulmányait. Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) karaira éven­te általában 50-60 magyar diák fel­vé­telizik, akik a magyar filológia mellett elsősorban a biológia, fizika, matematika, jogi, számítástechnikai, idegen nyelv szakokon tanulnak tovább. A külföldi képzést választók száma megközelítőleg ugyanennyi.

A továbbtanuló középiskolások aránya a líceumokban a legmagasabb, a Nagyberegi Református Líceum például immár negyedik éve büszkélkedik szinte száz százalékos továbbtanulási mutatóval. Az intézmény eddigi 136 végzőse közül 125 tanult tovább, közülük 69-en Kárpátalján (UNE – 37, KMTF – 28), 56-an magyarországi, illetve más külföldi felsőoktatási intézményben (23-an valamely református hittudományi egyetemen vagy teológiai akadémián). A Tiszapé­ter­falvai Református Líceum 23 végzőse közül tavaly 19-en tanultak tovább, kilencen Kárpátalján (UNE – 7, KMTF – 2), tízen Magyarországon (főiskola, egyetem – 2, szakközépiskola – 8). A Nagydobronyi Református Líceum 31 végzőséből 25 nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, 15-en itthon, tízen külföldön tanulnak.

A Nagydobronyi Középiskola 58 végzőséből tavaly 25 tanult tovább, öt a KMTF-en, három az ungvári egyetemen, 13-an szakiskolai, négyen külföldi felső­oktatásban vesznek részt. A Nagyszőlősi Pe­rényi Zsigmond Középiskola végzősei tavaly valamennyien „itthon maradtak”, a 23 végzősből hét fiatal folytatja tanulmányait egyetemen, főiskolán, öt pedig szakiskolában. Végül a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium (BMG) tavalyi érettségizői közül 12-en tanulnak a KMTF-en, ugyan­ennyien valamely magyarországi egyetemen, főiskolán, egy diák nyert felvételt az ung­vári egyetemre, ketten pedig az ungvári gazdasági és jogi főiskola hallgatói.

A BMG-ből egyébként idén 12 diák készül felvételizni a KMTF-re, négy az ungvári egyetemre, 18 valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe. A Nagydobronyi Középiskola 79 végzőse közül 67-en szeretnének tovább tanulni, zömmel valamely szakiskolában (23), illetve Magyarországon (22), míg 18-an a KMTF-re készülnek. A nagy­sző­lősi érettségizők kizárólag kárpátaljai felsőoktatási intézményeket preferálnak: főiskolára 9, egyetemre 8, szakiskolába 12, technikumba 4 tanuló készül.

A statisztikák szerint a továbbtanulást választó diákok közel 70%-a szerepel sikeresen a felvételi megmérettetéseken, a kirostálódottak többsége pedig a következő évben rendszerint ismételten szerencsét próbál.

Ferenczi–Popovics

Kárpátalján évente átlagosan 10-11 ezer diák érettségizik, általános iskolai záróbizonyítványt pedig mintegy 20-21 ezer diák vesz kézhez. A megyei oktatási főosztály adatai szerint ez utóbbiak körében 2002-ben 99,4%-os, 2000-ben 97,7%-os volt a továbbtanulási arány. Az elmúlt évben a tanulók 66,1%-a folytatta tanulmányait középiskolában (2000-ben 68%), 12,7%-a szakiskolában (2000-ben 15,8), 0,8%-a a megye határain túl tanult tovább (185 fő).

A tavaly érettségizett 11557 kárpátaljai diák közül 1165-en nyertek felvételt I–II. fokozatú felsőoktatási intézménybe (10%), 3992-en főiskolára, egyetemre (34,5%), 1237-en folytatták tanulmányaikat szakiskolában (10,7%), 497-en pedig a megye határain kívüli oktatási intézményben (4,3%). A két évvel korábbi adatokhoz képest 7,1%-kal nőtt a főis­kolára vagy egyetemre felvettek száma.