Rímekbe szedett történelem

Költészetnapi est

2003. április 18., 02:00 , 118. szám

Költészetnapi estet tar­tottak április 9-én a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola kollégiumában, melynek fő­sze­replője a nemrég József Attila-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költő, folklo­rista volt.

„A vers igazi ünnepe az, ha valakihez szólhat, de ennél is nagyobb ünnep, ha vala­ki­ben meg­szólal” – mondta köszön­tőjében Gulácsy Éva, a főiskola tanára. Dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke a Forrás stúdió nemzedékének munkásságáról, törekvéseiről szólva hangsú­lyoz­ta, Vári Fábián László mél­tán írta be nevét a magyar iro­dalomba. A magyarság sorsfordulóit megéneklő költő művei idő­vel ugyanúgy tananyaggá válnak majd, mint a magyar irodalom többi klasszikusáé.

A rendhagyó irodalomórán a költő beszélgetőpartnere P. Punykó Mária főszerkesztő volt, akinek kérdései nyomán fény derült az ünnepelt már-már legendás eseményekkel átszőtt diákéveire, pályakezdésére. Így tudtuk meg azt is, hogy miért ünnepli születésnapját március 16-a szülötte az 1848–49-es szabadságharc emléknapján, hogyan vette fel a Vári előnevet, miként kapcsolódott össze élete a balladák világával.

A kellemes hangulatú beszélgetést a költőnek a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészei által tolmá­csolt versei emelték valódi él­ménnyé.

A rendezvényt So­mogyi László, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja, Fodor István, a KMKSZ kulturális titkára, illetve Horkay Sámuel, a KMKSZ Be­reg­szászi Alap­szervezetének elnöke is megtisztelte jelen­lé­tével.

O. T.