Folytatódik a magyar tankönyvek kiadása

Anyanyelvi oktatás

2003. május 2., 02:00 , 120. szám

Az elmúlt hét csütörtökén Ungváron tartotta soros ülését a kárpátaljai megyei oktatási főosztály mellett működő, a kárpátaljai magyar oktatási intézmények tevékenységét koordináló tanács, amelynek napirendjén a többi között a megye szakiskoláiban és technikumaiban létrehozott magyar csoportok működésével, kialakításával, a magyar iskolák tankönyvellátásával és az anyanyelven történő egyetemi felvételizéssel kapcsolatos kérdések megvitatása szerepelt.

A megbeszélésen elhangzott, hogy évről évre nehezebb létrehozni a szükséges létszámú magyar csoportokat a munkácsi mezőgazdasági technikum egyes tagozatain, különösképpen az állategészségügyi szakon. Szó volt arról is, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem a tavalyi sikertelen próbálkozás után az idén másodízben hirdet felvételt ukrán szakra 25 olyan diák számára, akik a diploma megszerzése után ukrán nyelvet és irodalmat oktathatnak a kárpátaljai magyar iskolákban.

Szóba került, hogy nincsenek lefordítva magyarra az ungvári egyetem felvételi vizsgatesztjei a természettudományi és történelem tárgyakból. Orosz Ildikó KMPSZ-elnök javaslatára határozat született arról, hogy a testület képviselői a megyei oktatási főosztály szervezésében tárgyalásokat kezdeményeznek Volodimir Szlivka rektorral a felvételi tesztfeladatok magyarra fordításáról.

Ugyancsak a pedagógusszövetség elnöknője indítványozta, hogy kezdeményezzék Ungvár polgármesteri hivatalánál egy, jelenleg a város magyar iskolájának részeként működő, de kommunális tulajdonban lévő iskolaépület átadását a magyar közösségnek az ungvári magyar gimnázium létrehozása céljából. A kérdést a testület következő ülésén vitatják meg az illetékes hatóság képviselőjével.

A kárpátaljai magyar iskolák tankönyvellátása kapcsán elhangzott, hogy a lembergi Szvit kiadó féléves szünet után folytatja a magyar nyelvű tankönyvek kiadását, mivel az oktatási és tudományos minisztérium részben felújította a magyar tankönyvek megjelentetésének finanszírozását. A tervek szerint a tavalyi 6 könyv után idén 24 jelenik majd meg.

Varga Béla