Magyarra fordítják a felvételik feladatgyűjteményeit

Egyetemi felvételi Ungváron

2003. május 16., 02:00 , 122. szám

A megyei oktatási főosztály mellett működő, a kárpátaljai magyar oktatási intézmények tevékenységét koordináló tanács a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) javaslatára nemrég határozott arról, hogy a testület képviselői a megyei oktatási főosztály szervezésében tárgyalásokat kezdeményeznek az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) vezetőségével a felvételi tesztlapok magyarra fordításáról. A találkozóra május hatodikán került sor Ungváron.

A megbeszélésen az egye­­temet Vaszil Marinec első rektorhelyettes és Mi­haj­lo Pityulics prorektor képviselte, a koordinációs tanács részéről Marianna Kljap, a megyei tanügyi főosztály felsőoktatási osztályvezetője, Soós Kálmán, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) rektora és Orosz Ildikó, a főiskola, valamint a KMPSZ elnöke volt jelen.

A tanácskozáson a KMTF és a KMPSZ felajánlotta, hogy a felvételi tesztkérdések nyilvános, a diákok számára publikus részét (80%) magyar nyelvre fordítja és átadja az egyetemnek, ha azt az UNE elfogadja mint hivatalos fordítást, és a felvételi vizsgák alkalmával a felvételizők rendelkezésére bocsátja.

A kezdeményezés célja, hogy a felvételi vizsgák napján már csak a fennmaradó részt, a titkos tesztkérdéseket kelljen a felvételiztető tanároknak lefordítaniuk. Ez nemcsak időmegtakarítást jelentene, de maga a fordítás is pontosabbá, szakszerűbbé válna ezáltal.

Vaszil Marinec prorektor nem zárkózott el a kérdés ilyetén megoldásától és ígéretet tett arra, hogy a megyei oktatási főosztálynak a koordinációs tanács döntése nyomán született kérelmét további megvitatásra az UNE soron következő tudományos tanácsa elé terjeszti.

A KMTF és a KMPSZ képviselői a továbbiakban átvették Horvát Andrástól, az UNE felvételi bizottságának elnökétől az egyes tantárgyi felvételik tesztkönyveit.

Információink szerint a matematika, fizika, kémia, biológia, történelem és jogi alapismeretek tantárgyak felvételi kérdéssorai összesen közel ezer oldalt tesznek ki, melyek szakszerű fordítása nem kis munkát jelent majd az arra vállalkozóknak. A kezdeményezők azt tervezik, hogy az elkészült magyar nyelvű feladatgyűjteményeket kis példányszámban sokszorosítják, hogy azok az érintettek, mindenekelőtt a felvételiző diákok számára a vizsgák alkalmával hozzáférhetőek legyenek.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljának nyilatkozva elmondta: egy évtized után végre meg­történtek azok az első konkrét lé­pések, melyek az UNE-re történő magyar nyel­vű felvételi ügyének, a valódi esélyegyenlőség megteremtésének megnyugtató rendezését célozzák.

-nagy-