Új ösztöndíj határon túli ma­gyar középiskolásoknak

Ülésezett a MÁÉRT Oktatási Szakértői Bizottsága

2003. május 16., 02:00 , 122. szám

Új ösztöndíj alapításáról, illetve a már meglévő támogatási lehetőségek össze­hangolásáról tárgyalt az elmúlt héten Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet Oktatási Szakértői Bizottsága (MÁÉRT OSZB), ahol Kárpátalját Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke képviselte. Jelen volt továbbá Árpa Péter, az ungvári Dayka Gábor Középiskola igazgatója.

A magyar Oktatási Minisztérium elképzelései szerint a határon túli magyar középfokú oktatási intézményekben magyar nyel­­vű oktatásban részesülő, kimagasló tanulmányi eredményű, illetve szociálisan hátrányos helyzetű diákok megsegítésére hivatott új támogatási formát jelentene a jö­vő­ben az Ady End­re-ösztöndíj. Hil­ler István, a minisztérium politikai államtitkára, az ülés elnöke az MTI-nek a tanácskozást követően elmondta: a pályázat során előnyben részesülnek a szórványban élő, valamint a jó tanulmányi eredményű, illetve a hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken eredményt elérő diákok. Ismertetése szerint az ösztöndíj 2003 szeptemberétől igé­nyel­he­tő. Az elképzelést a MÁÉRT OSZB ülésének valamennyi részt­vevője helyeselte. A kárpátaljai lebonyolítással kapcsolatos elképzelések és a pályázati kiírás megfogalmazása céljából várhatóan már a közeljövőben összeül majd a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíjtanács.

A tanácskozás másik fontos napirendi pontja volt a már létező anyaországi támogatási rendszerek összehangolása. Mint elhangzott, a határon túli magyarság támogatását megvalósító anya­országi szervezetek és intézmények képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartottak az esetleges tevékenységbeli átfedések lehetőség szerinti kiküszöbölésére, illetve a támogatási prioritások meghatározása céljából. Mindettől a kezdeményezők a támogatási rendszer hatékonyabbá válását remélik.

A tanácskozáson részt vevők úgy vélték, hogy a MÁÉRT OSZB-nek feladata lenne a kedvezménytörvény módosított szövegtervezetének megvitatása is. Bár a kérdés nem szerepelt napi­renden, egyetértés mutatkozott abban, a határon túli magyarság szempontjából fon­tos az érvényben lévő státustörvény értékeinek megtartása, ezen belül mindenekelőtt a Szülőföldön magyarul program továbbvitele.

Mint elhangzott, célszerű lenne, ha a jövőben az erdélyi Sa­pientia egyetemhez hasonlóan magyar költségvetési támogatásban részesülnének a prioritást élvező határon túli magyar oktatási intézmények. Orosz Ildikó, aki egyben a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) elnöki tisztét is betölti, ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: jelentős oktatási intézményeket nem lehet bizonytalan alapítványi forrásokból fenntartani, a minőségi munka szempontjából fontos a kiszámítható finanszírozás.

A legújabb hírek szerint a MÁÉRT-nek a kedvezménytörvény jövőjéről dönteni hivatott tanácskozására várhatóan május végén kerül majd sor.

-ntk-