Módosul a kedvezménytörvény

Nem volt konszenzus a Máérten

2003. május 30., 02:00 , 124. szám

Hosszas vitákat követően a kedvezménytörvény módosítását is tartalmazó zárónyilatkozat elfogadásával zárult a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szombati budapesti ülése. A dokumentumot azonban három párt, illetve szervezet képviselője, Németh Zsolt (Fidesz), Kovács Miklós (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) és Ágoston András (Vajdasági Magyar Demokrata Párt) nem írta alá, mivel a javasolt változtatások el­tér­tek a Máért tavaly novemberi ülé­sén el­fo­gadott módosítási elvektől.

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) történetében még soha nem voltak az álláspontok olyan messzire egymástól, mint most – jelentette ki újságírók előtt Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A KMKSZ vezetője hoz­zátette: a kormányoldal jelezte, hogy a kedvezménytörvény módosítása ügyében a számára mérvadónak tartott határon túli magyar szervezetek véleménye a meghatározó. Ugyanakkor, mint meg­jegyezte, a KMKSZ számára a törvényben az egységes magyar nemzetre való utalás a döntő, illetve az, hogy a kedvezményeket továbbra is a magyar igazolványhoz kössék.

Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, aki ellátta kézjegyével a zárónyilatkozatot, a módosító csomag mielőbbi parlamenti elfogadását sürgette.

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke a nyilatkozat aláírását elutasító döntésének indokaként elmondta: a Fideszhez jó politikai kapcsolat fűzi őket, és a zárónyilatkozat aláírásának kérdése példa arra, hogy lehet és van határokon átívelő politikai együtt­mű­ködés is.

Markó Bé­la, a Romániai Magyar De­mok­rata Szövetség (RMDSZ) el­nöke és Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Ko­alíció Pártja (MKP) elnöke egyaránt elégedetten nyilatkozott. Mindketten elmondták, hogy javaslataikat döntő részben sikerült beépíteni a módosító csomagba.

Kovács László magyar külügyminiszter az ülést követő sajtótájékoztatón kifejtette: az aláíró határon túli magyar szervezetek vezetői az ottani magyarság 98-99 százalékát képviselik, ezért a kormány nyugodt lelkiismerettel terjeszti a parlament elé a törvényjavaslatot.

Dávid Ibolya, az MDF elnöke hangsúlyozta: pártja a határon túli magyar szervezetek túlnyomó többségének véleményét tiszteletben tartva írta alá a zárónyilatkozatot, azon fenntartással, hogy célszerűbbnek, jobbnak, tartalmasabbnak tartották a Máért tavaly novemberi ülésén körvonalazódott módosítási javaslatot.

A Fidesz úgy ítéli meg, hogy a kormány által a Máért ülésén előterjesztett módosító csomag egy anti-státustörvény – nyilatkozta a sajtónak Németh Zsolt, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Mint mondta, javaslataik mintegy felét sikerült a Má­érten elfogadtatni. Kimarad azon­ban a törvény preambu­lu­mából az egységes magyar nemzetre való hivatkozás. Az ellenzéki politikus kifogásolta azt is, hogy az oktatás és a kultúra területére szűkül le a státustörvény, és hogy a magyar igazolványra csak Ma­gyarországon, és csak bizonyos kedvezmények esetében lesz szükség, valamint kikerül a jogszabályból a határon túli magyarok vízumelbírálásának kedvezményes elve is.

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke jelezte: számukra nem volt igazi tétje a módosításnak, főleg azért támogatják, hogy a törvény alkalmazhatóvá váljék a Felvidéken és Erdélyben is, hozzátéve, hogy számos lényegi kérdést nem tudtak megvitatni.

A Máért ülése után a kormány várhatóan az Ország­gyűlés elé terjeszti a kedvezménytörvény módosításának kérdését.

Kárpátalja – MTI