Rákóczi-emlékek Kárpátalján

2003. május 30., 02:00 , 124. szám

Írásunk* a Rákóczi-szabadságharc kárpátaljai emlékműveinek történetét vázolja. Bemutatjuk a XIX. és XX. század fordulóján kibontakozott Rákóczi-kultusz jegyében létrehozott emlékhelyeket. Vidékünkön csaknem minden olyan helyen állítottak emlékjelet, ahol a szabadságharcnak jelentős eseményei zajlottak le. A kortársak ily módon akartak üzenni a múlton keresztül az utókornak. Az emlékművek sorsa történelmünkkel íródott, amelyeken szintén lecsapódtak az idegen hatalmak intoleráns nemzetiségi politikájának hatásai.

Munkács városa, akárcsak a vár, ugyancsak számos emlékjelet rejt. Ezúttal eltekintettünk a történelmi események leírásától, csupán a ma is látható emlékművekre, feliratokra stb. összpontosítunk.

A munkácsi vár tekintetében kortársunk már csak lelki szemeivel láthatja a külsővár védvonalát, amihez a Latorca holtágának kanyarulata is hozzátartozott, ugyanakkor jól kivehető a vár belső udvarában a Rákóczi tér felirat. 1993 májusában a sárospataki Rákóczi Múzeum és a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Művelődési Kör támogatásával felavatták az erődítmény felső udvarának falán Zrínyi Ilona képmásának domborművét, amit rendszeresen koszorúznak a kort tisztelők. 1999-ben ugyancsak a sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatójának, dr. Dankó Katalinnak és dr. Tamás Edit főmuzeológusnak köszönhetően, Rákóczi-emlékszobát rendeztek be a vár egyik helyiségében. Itt a fejedelemmel kapcsolatos képeket, iratmásolatokat és tárgyakat helyeztek el. A Munkácsi Vármúzeum történeti részében többek között XVIII. századi ereklyék is ki vannak állítva. Az itteni Rákóczi-kastély (Fehér ház) szomszédságában domborművek mutatják be a város történetét. Ezek egyikén látható Zrínyi Ilona, amint az 1685–1688. évi várostrom idején hősiesen védelmezte az erődítményt. A közvetlen mellette lévő domborművön II. Rákóczi Ferencet ábrázolták, amint 1703 júliusában részt vesz a Munkácsért folytatott küzdelemben.

A Rákóczi-emlékekhez hozzátartoznak természetesen a középületekben fellelhető emlékszobrok is. Ilyen a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola épületében őrzött mellszobor. Az iskola 1992-ben vette fel a Nagyságos Fejedelem nevét, és akkor kapta meg ajándékképpen Lavotta Géza sárospataki szobrászművész Rákóczit ábrázoló mellszobrát.

Csatáry György

* Most induló sorozatunk rész­let a szerző Rákóczi-emlékek és -emlékhelyek Kárpátalján c. köny­véből, mely a napokban jelent meg a Rákóczi-emlékév tiszteletére a KMKSZ gondozásában.