Itt születtem én…

Olvasói levelek

2003. június 13., 02:00 , 126. szám

Helytörténeti vetélkedőn mérték össze tudásukat nem­rég a Bátyúi Középiskola V-VI. osztályos tanulói. A megmérettetésen három csapat indult: Bátyú, Simon Menyhért és Gyepü.

Bevezetőjében Csoma Sándor iskolaigazgató a szülőföld szeretetére buzdította a tanulókat, és sikereket kívánt a versenyzőknek.

A verseny a csapatok bemutatkozásával kezdődött. A körbe-körbe játékban a gyerekeknek Kossuth-nóták címeit kellett felírniuk. A Ki dalol legszebben? játékban a csapatok egy-egy tagja Kossuth-nótákat adott elő. A lelkes közönség együtt éne­kelt a versenyzőkkel. Újabb írásbeli feladat következett: Írd le Bátyú utcáit! Míg a gye­rekek az írásbeli feladatokat oldották meg, a zsűri értékelt, a közönség verset mondott, Kossuth-dalokat énekelt.

A következő feladat: szűkebb pátriánk kisebbségi költője, Simon Menyhért egy-egy versének a bemutatása. Sportnyelven szólva fej fej mellett haladtak a csapatok. A versenybe bekapcsolódtak az osztályfőnökök is, egy-egy népdal előadásával segítették a csapatokat, s fergeteges tapsot kaptak. A gyerekek arca büszkeséget tükrözött: Íme, ezt is tudja az osztályfőnökünk!

A villámkérdések megválaszolásával a szülőföld múltjának ismeretéről kellett számot adni. Majd beszámoló következett: Bátyú fa- és kőtemplomairól, a település fekvéséről, Simon Meny­hértről, harangjainkról és úrasztali edényeinkről, nevezetes épületeinkről.

Az utolsó feladat sem volt könnyű: Mit változtatnál meg Bátyúban, ha te lennél a polgármester? A gyerekek jobbnál jobb ötletekkel rukkoltak ki: A Temető-park betöltése, szemétkihordás, fa- és bokorültetés, az iskola szépítése.

Szoros küzdelemben vé­gül a Bátyú csapat győzött, de csupán néhány ponttal maradtak le a második és harmadik helyezettek. A csapatok a Kossuth Szövetség emléklapját, értékes könyveket, írószereket kaptak, melyeket a Pápai Kossuth Szövetség elnöke, dr. Szabó Lajos küldött.

Végezetül Szántó Edit, a KMKSZ Bátyúi Alap­szerveze­tének elnöke mondott köszönetet Bagu Balázs helytörténésznek odaadó munkájáért, Csoma Sándor iskolaigazgató pedig arra buzdította a gyerekeket, vegyenek részt szülőföldjük szépítésében, ápolják hagyományainkat, igyekezzenek megismerni múltunkat.

Sz. E.