A Szentháromság az életadó kegyelem

Szentháromság-napi búcsú Macsolán

2003. június 20., 02:00 , 127. szám

A római katolikus egyház a pünkösdöt követő vasárnapon méltatja a Szentháromság ünnepét. A macsolai egyházközség hívei hagyományosan ezen a napon tartják templombúcsújukat. Idén június 15-én gyűltek egybe, hogy egy szívvel és lélekkel dicsőítsék a Mindenható Istent.

Az ünnepi szentmisét Bo­hán Béla atya, beregszászi plébános tartotta. Szent­beszédében elmondta: „Az egyház a kezdetektől úgy tanította, hogy a Szentháromság három személy: Atya, Fiú, Szentlélek. Eme napon ünnepeljük az Atya végtelen szeretetét, aki egyszülött fiát adta értünk, ünnepeljük a Fiút, aki a megváltást hozta, és a Szentlelket, aki kiárasztva az isteni kegyelmet, életadó malasztot ad egész életünkre. Ezért fontos, hogy a Szentháromságnak ajánljuk egész lényünket, életünket”.

Az áldozás végeztével az ünneplők körmenetet tartottak és énekkel dicsőítették az Istent. A szentségi áldást követően Jaczkó József helyi plébános megköszönte Béla atyának a szolgálatot és kifejezte háláját mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep méltatásához. A Szentháromság-napi búcsú a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Váradi Natália