Az ungvári katedrális lesz végső nyughelye

Újratemetik Romzsa Tódor hamvait

2003. június 27., 02:00 , 128. szám

Június 27–28-án tízezernél is több katolikus hívőt várnak Ungvárra, Romzsa Tódor görög katolikus vértanú-püspök újratemetési ceremóniájára. II. János Pál pápa küldötteként az ünnepségen részt vesz Jo­zef Tomka bíboros, valamint számos magas rangú egyházi méltóság is tiszteletét teszi az eseményen.

Romzsa Tódor püspök földi maradványai pénteken délelőtt 8 órakor, az ungvári szlovák–ukrán határátkelőnél érnek újra kárpátaljai földre, onnan gyalogos ünnepi menet kíséri azokat az ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadémiáig. Ott a zarándokokat rövid ima és szentbeszéd köszönti. Délután ugyanott egyházi énekkarok énekelnek, s előadások hangzanak el a boldoggá avatott Romzsa Tódor életútjáról.

További program: 18.00 – püspöki szentliturgiát mutat be Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke; 20.00 – ifjúsági csoportok ünnepi műsora; 21.30 – Romzsa Tódor életének utolsó napjait eleveníti fel Theofila nővér, ba­zilita rendi apáca, a püspök volt kórházi ápolója. 22.00 – vecsernye; 23.30 – gyertyás körmenet a szeminárium körül; 23.30 – éjféli szertartás. Ezt követően a szerzetesrendek tagjai virrasztanak és imádkoznak hajnalig a hamvak felett.

Szombaton (június 28.) reggel hat órai kezdettel körmenetre kerül sor, majd a szeminárium udvarán lerakják és megszentelik a Romzsa Tódor tiszteletére építendő kápolna alapkövét. Az ünnepi menet reggel hét órakor indul innen a várhegyre.

10 órai kezdettel püspöki szentliturgiára kerül sor az ungvári vár udvarán, a régi kápolna romjainál, ahol elhangzik Mihajlo Maszlej, a püspök elleni merénylet egyedüli élő szemtanújának tanúságtétele is. 13 órakor az ünneplők a katedrálishoz vonulnak, ahol körmenetet tartanak.

Végezetül Romzsa Tódor erek­lyéit elhelyezik a katedrális Szent Kereszt oltáránál, ahol a hívek leróhatják kegyeletüket.

P. Zs.