2003. július 11.

2003. július 11., 02:00 , 130. szám

Nem tudjátok-e, hogy ti Istennek temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakу Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. 1Kor3,16-17.6,19-20

A templom fontos szerepet tölt be az életünkben. Oltalom a külső és belső ellenség ellen, nyugodalmat talál benne az ember, elcsendesedhet, Istenre figyelhet. Arra szolgál, hogy istentisztelet, dicséret folyjon benne. A fenti igerészben kicsit másképp jelenik meg a templom képe, Pál apostol a testünk templomáról beszél. Ez az üzenet nem szól mindenkihez, mint ahogy nem minden emberi test szolgál templomául a Szentléleknek. Azokhoz van címezve, akik a Krisztuséi. Áron váltott meg bennünket Krisztus, ezért nem mondhatjuk azt, hogy az én testem, azt teszek vele, amit akarok. Nem az enyém, hanem az Úré, hiszen ő teremtette és váltotta meg.

Isten csodálatosan felminősíti a testünket, sokkal jobban, mint mi azt sokszor tennénk. Az ember hajlamos arra, hogy megsanyargassa a testét, vagy épp ellenkezőleg, bálványként imádja. Isten igéje mindkét véglettől meg akar óvni. Mitől lesz testünk a Szentlélek temploma? A benne lévő Szentlélektől. A hitre jutott emberben ott van az Isten lelke. Jó lenne, ha ki tudnánk mondani a dávidi szent félelemmel: Szentlelkedet ne vond meg tőlem.

Mit tesz a Szentlélek az ember életében?

1. Vezet. Ha valakit jól ismerünk, meg tudjuk különböztetni a hangját még nagyobb zajban is. A személyes kapcsolat, a tapasztalat segíti ebben az embert. Így van ez az Istennel való kapcsolat terén is. Minél jobban ismerjük őt, annál könnyebben ismerjük fel az akaratát.

2. Tanít, megérteti velünk a hallott igét és vigasztal. Vigasztal, hogy bár Jézus az Atya mellett van, de ígérete szerint soha nem hagy minket magunkra.

3. Isten dicsőítésére indítja a szívünket.

Engedjük, hogy az Úr megtisztítsa a szívünket, és tegye azzá, amivé rendeltetett: a Szentlélek templomává.

Tóth Zoltán
mezőgecsei református segédlelkész