Megkezdődött a folyósítással kapcsolatos ügyintézés

Kárpótlás

2003. július 25., 02:00 , 132. szám

Mint ismeretes, a 2003. évi magyar költségvetésről szóló törvény az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás mértékét 400 000 forintban határozta meg. A többletkárpótlás folyósításával kapcsolatos ügyintézés júliusban megkezdődött. A pótkárpótlásra azon jogosult hozzátartozók számíthatnak, akik az 1997. évi XXIX. törvény alapján beadták kérelmüket, s számukra a 30 ezer forint egyszeri kárpótlást megítélték. Az új rendelkezés értelmében ezt az összeget egészítik ki 400 ezer forintra oly módon, hogy a korábban e jogcímen folyósított összeget figyelembe veszik. A rendelkezés végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókról a napokban látott napvilágot az Igazságügyi Minisztérium és a Központi Kárrendezési Iroda (KKI) közös közleménye, melynek fontosabb kitételeit a nagy érdeklődésre való tekintettel az alábbiakban ismertetjük.

A többletkárpótlásról szóló határozatok meghozataláról a KKI hivatalból intézkedik.

Amennyiben a jogosult az 1997. évi XXIX. törvény alapján beadta kérelmét és kárpótlásra jogosult, de az emelt összegű kárpótlást – időközben bekövetkezett halála miatt – már nem kaphatja meg, helyette örökösei válnak jogosulttá. A kárpótlás a hagyaték részét képezi. Külföldi elhunyt jogosult esetén csatolni kell az öröklési irat hiteles magyar nyelvű fordítását.

A jogosultak a kárpótlási határozatot tértivevényes postai küldeményként kapják majd meg. A borítékban a következő dokumentumok szerepelnek: határozat, lemondó nyilatkozat, ügyfélnyilatkozat, válaszboríték, a szükséges intézkedésekről szóló részletes tájé­koztató(k).

Amennyiben a jogosult a kárpótlási határozattal egyetért és a tértivevény visszaérkezett a KKI-ba, úgy a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével a kárpótlási határozat – minden külön nyilatkozat nélkül is – jogerőre emelkedik.

Az ügyintézés gyorsítása érdekében a jogosultnak módjában áll írásban korábban is lemondani jogorvoslati jogáról, úgy, hogy lemondó nyilatkozatát postafordultával visszaküldi az Irodának. Amennyiben a jogosult lakcíme megváltozott, azt célszerű mielőbb – lehetőség szerint a korábban kézhez vett határozat számára történő hivatkozással – a KKI-nak jelezni.

A kárpótlás összegét megállapító jogerős határozatot, valamint a kifizetés módjáról rendelkező, szabályosan kitöltve visszaküldött ügyfélnyilatkozatot a KKI a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megküldi a Hadigondozottak Közalapítványának, amely 15 napon belül a Magyar Államkincstár közreműködésével megkezdi a kárpótlás átutalását vagy kifizetését.

A határozatok kézhezvételéig érdeklődni, tájékozódni, adatokat pontosítani az alábbi címeken lehet:

– Igazságügyi Minisztérium (IM) (1054 Budapest, Kossuth tér 4., honlap: http://www.im.hu)

– IM Kárpótlás Felügyeleti Főosztály (Tel.: 06-1/354-3014, e-mail:mailto:%20karpotlas@im.hu)

– IM Ügyfélszolgálati Iroda (1055 Budapest, Szalay u. 16., e-mail: osvaldp@im.hu, tel.: 06-1/3326-170/330)

– Központi Kárrendezési Iroda (1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., tel.: 06-1/371-8900, honlap: http://www.karpotlas.hu/, e-mail: info@kar­potlas.hu)