Száz tonna kőolaj került a Latorcába

Ökológiai katasztrófát okozott a Barátság kőolajvezeték?

2003. szeptember 26., 02:00 , 141. szám

Becslések szerint valamivel több mint 100 tonna kőolaj került a Latorcába, amikor múlt szerdán reggel az ökörmezői járási Szar­vas­házánál (Zsdenyi­je­vónál) eltört a Barátság kő­olajvezeték.

A Rendkívüli Hely­zetek Minisztériumának (MNSZ) jelentése szerint a korrózió okozta csőtörés következtében a Latorca vize 7 kilométer hosszú szakaszon szennyeződött, a megtett intézkedéseknek köszönhetően azonban több kőolaj nem kerülhet a folyóba. A környezetbe jutott szeny­nyezés felszámolásán több mint 300 fő és 58 gép dolgozott. A Latorcán felállított négy úszózárral és két szalmabálákból összeállított akadállyal sikerült megfogni az olaj­szeny­nye­zés legnagyobb részét.

Folytatódik a szennyezett víz és az olaj elszivattyúzása, illetve a környező térség szeny­nyezett felső talajrétegének kármentesítése. Az MNSZ katonái a terepviszonyok miatt helyenként kézi módszerekkel gyűjtötték össze a kiömlött olajat, amit megnehezített, hogy az a vízbe kerülve emulziós állagú lett.

A mentesítő munkálatok várhatóan még több napot vesznek igénybe, jelenleg súlypontjukat az alsóbb folyószakaszokra he­lyez­ték át.

Időközben meg kellett szün­tetni Szolyva ivóvízellátását, ami alapvetően a Latorcából történt, s más forrásból biztosítani azt. Hasonló a helyzet Munkácson is. Csapnál egyelőre nem kritikus a helyzet, a vízminták kedden lite­renként 0,7-1,5 milligrammos szennyeződést mutattak, de a ha­tármenti város környékén is merülőgátakat állítottak fel.

A szakértők ma még nem tudják pontosan felmérni az okozott környezeti kár mér­té­két. Ukrán ökoló­gu­sok szerint nemzetközi botrányt is okoz­hat­na a csőtörés, ha elérné Magyarország területét a folyóba ke­rült olaj­szennyezés – ír­ta pénteken a kijevi Szegodnya című napilap. Ugyan­ak­kor reménykeltő, hogy kedden a Bod­rog­köz szlovákiai részén át­ha­ladó fo­lyó­kon még nem volt jele a szennye­zés­nek.

Azonban e nélkül is igencsak súlyos a kár, amit az olaj a környezetben, az általa szennyezett terület állat- és növényvilágában okozott, s fog még okozni, mivel nem lesz könnyű feladat az olajjal átitatott iszap és talaj megtisztítása – erősítették meg ökológusok. A természeti ka­taszt­rófa első jele a nagy­számú hal­te­tem volt, amit a folyó vize sodort a baleset után.

MTI–ntk