Amit a magyar vízumról tudni kell

Hétfőtől igényelhető a magyar nemzeti vízum

2003. október 24., 02:00 , 145. szám

A vízumrezsim azt jelenti, hogy mindazon ukrán állampolgároknak, akik november elsejét követően Magyarországra kívánnak utazni és Kárpátalja, Lviv, Ivano-Frankivszk, Cser­nyi­vci megyék területén rendelkeznek állandó lakhellyel, a vízum megszerzése céljából meg kell jelenniük az ungvári vagy a beregszászi konzuli kirendeltségen. Az Ukrajna többi megyéjében élők Kijevben igényelhetik a magyar nemzeti vízumot.

Az október 9-i kijevi vízum-megállapodás nem érinti a kilencven napnál hosszabb magyarországi tartózkodásra jogosító vízumokkal kapcsolatos rendelkezéseket. A munkavállalási, tanulmányi, gyógykezelési vízumok változatlan formában igényelhetők és funkcionálnak. A választóvonal a fent felsorolt és a novembertől bevezetésre kerülő két vízumfajta között a kilencvennapos tartózkodás. Aki félévente 90 vagy annál kevesebb napot kíván Magyarországon tölteni, arra az új vízumtípus vonatkozik, aki ennél többet, arra a már korábban is érvényes vízumfajták.

Kinek nem kell vízum? An­nak, aki valamely, a schen­ge­ni egyezményhez csatlakozott országban három hónapnál hosz­szabb érvényességű munkavállalási, tartózkodási, letelepedési engedéllyel rendelkezik; illetve aki öt napnál hosszabb ideig érvényes turistavízummal rendelkezik valamely schengeni országba.

A vízumigénylést személyesen kell benyújtani, kivéve azon kérelmezőket, akik betegek, mozgásukban valamilyen formában korlátozottak, vagy gyámságra szorulnak. Esetükben meghatalmazás útján a meghatalmazott személy nyújthatja a be a kérelmet. Az utazási irodák által lebonyolított csoportos vízumigénylés esetén ugyancsak nem szükséges a kérelmezők személyes megjelenése.

„A vízumkérelem benyújtásához szükség van érvényes útlevélre, egy db igazolványképre (színes), és ki kell tölteni az ún. egyszerűsített vízumkérdőívet. Illetéket nem kell fizetni. A tranzitvízum igénylésének feltételei ugyan­ezek, ám az a korábbi 48 órás magyarországi tartózkodással ellentétben 5 napos tartózkodást biztosít” – tájékoztatott Viski János irodavezető konzul.

A vízumigényt különböző időszakokra lehet benyújtani (elsősorban az utazásnak megfelelő időszakra), s bizonyos feltételek megléte esetén kiadható egy, illetve ötéves érvényességgel. Létezik egyszeri, valamint többszöri ki- és beutazásra jogosító vízum.

A vízum érvényessége arra vonatkozik, hogy milyen időszakon belül lehet felhasználni. Ha például valaki egy hat hónap érvényességű vízumot kap egyszeri beutazásra, az azt jelenti, hogy a hat hónapon belül bármikor beutazhat Magyarországra, de csak egyszer. Ha többszöri beutazásra jogosító vízumot kap, a hat hónapon belül többször is beutazhat. Mindkét vízumfajtára érvényes, hogy a Magyarországon töltött idő összességében nem haladhatja meg a kilencven napot. Az öt évig érvényes vízummal félévenként kilencven nap tölthető Magyarországon.

Az ún. kilencvennapos vízummal nem lehet Magyarország területén munkát vállalni. Akit illegális munkavállaláson vagy „túltartózkodáson” érnek, azokkal szem­ben az idegenrendészeti hatóságok fognak eljárni.

Hosszú lejáratú vízumot igényelhetnek: a nemzetközi közúti és vasúti személy- és árufuvarozásban részt vevő járműszemélyzet; a két állam közötti gazdasági, kulturális, tudományos, oktatási, sport, önkormányzati, egyházi, vagy a szerződő felek egyéb fontos nemzeti érdekeit szolgáló kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyek; azok, akik a Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozójuk sírhelyét kívánják látogatni; illetve a családi kapcsolatok fenntartása érdekében utazók.

A magyar nemzeti vízumok a Magyar Köztársaság területére érvényesek, más országokba történő továbbutazásra nem adnak lehetőséget. A vízum magyar nemzeti vízumként kerül bevezetésre, s nem jogosít fel a schengeni egyezményhez már csatlakozott országokba való beutazásra. Ez nem változik sem Magyarország jövő májusi EU-s csatlakozása, sem a schengeni egyezményhez való csatlakozását követően, melynek várható időpontja 2007. január elseje. Egy most kiadott, öt évig érvényes vízum tehát lejártáig (2008-ig) érvényes lesz, ám mindvégig kizárólag magyarországi belépésre jogosít.

P. Zs.

A vízumigénylést-kiadást lebonyolító ügyfélfogadó irodák elérhetősége:

Ungvár, Kapos utca 92., tel.: (8-222)-2-78-94;

Beregszász, Bohdan Hmel­nyickij út 53., tel.: (8-241)-2-32-31.

Mindkét helyszínen azonos munkarendben fogadnak: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 09.00 – 16.00 óra között (közép-európai idő sz.) az egyéni vízumkérelmezőket; csütörtökön ugyanilyen időbeosztásban a csoportos ügyintézés folyik. Ebédszünet mindennap 12.00 – 13.00 között.