Óvodát és orvosi rendelőt avattak Akliban

Az összefogás ereje

2003. november 7., 01:00 , 147. szám

A nagyszőlősi járási Akli közössége hármas ünnepet ült október 31-én. A reformáció emlékünnepének méltatása mellett átadták a község új óvodájának és orvosi rendelőjének épületét, melyet helyi és külföldi támogatók összefogásával avathattak most fel.

A helyiek emlékezete szerint Akliban az ötvenes évek végén működött utoljára állami óvoda, a „leventeotthonnak” nevezett akkori kultúrházban. Ez év tavaszán született az elhatározás, hogy ismét legyen óvoda a községben. Ehhez elsősorban egy alkalmas helyiségre volt szükség. Az óvoda végül a helyi kultúrházban talált otthonra. Az ugyancsak itt működő orvosi rendelő ugyanakkor az évek óta kihasználatlan moziterembe „költözött”, átadva helyét az óvodának. A konyha és a raktár számára egy új épületrészt létesítettek.

A fejlesztés az Érdi Egymásért Alapítvány, a Marika Baráti Kör (Ausztria), a Dorcas AID Kárpátalja, a Ne­vetlenfalui Községi Tanács, a Tisza­péter­falvai Református Líceum közreműködésével valósult meg. Az Apáczai Közalapítvány jóvoltából a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) taneszköz­cso­maggal járult hozzá az óvodaindításhoz. A munkából ugyancsak kivették részüket a község lakói, akik kétkezi munkájukkal, szaktudásukkal járultak hozzá az építéshez, átalakításhoz.

Az avatóünnepségen jelen voltak az ausztriai és magyarországi támogató szervezetek küldöttei, valamint a Nagyszőlősi Járási Közigazgatási Hivatal és a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselői.

Az ukrán, a magyar és az osztrák himnusz elhangzása után Lőrincz Attila helyi református lelkipásztor áldotta meg az óvodaépületet. „Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa” – hangzott a Máté evangéliumából választott igerész.

Az osztrák támogatók képviseletében Erik Steiner tanár és diakónus köszöntőjében elmondta: „A gyerekek mosolya, öröme áldást hoz az óvodára. Áldja meg az Isten és óvja mindazokat a gyermekeket, akik ebbe az óvodába járnak, valamint azokat, akik az ő nevében gondviselőik, nevelőik lesznek.”

Ezt követően Lőrincz Attila és Erik Steiner az új épületbe költözött orvosi rendelőt is megáldotta.

Az ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol a leendő óvoda, valamint a helyi elemi iskola növendékei adtak rövid műsort, majd a szülők nevében Farkas Andzse­lika mondott köszönetet a támogatóknak.

Andrej Oszipcsuk, Nevetlenfalu polgármestere videomagnót ajándékozott az óvodának, s a bécsi vendégek is további tárgyi adományokat nyújtottak át az iskola, a rendelőintézet és az óvoda képviselőinek.

„Az óvoda létrejöttét felső-ausztriai polgárok, valamint az Érdi Egymásért Alapítvány támogatták. A berendezési tárgyakat, az óvoda bútorait a Marika Baráti Kör (Ausztria) szerezte be egy felújítás alatt álló osztrák óvoda jóvoltából. Mi magunk bontottuk ki a cserére szánt mosdókat, vécékagylókat, lambériát, amit nagy szeretettel hoztunk ebbe a kárpátaljai kisközségbe. Ugyancsak mi álljuk a kiságyak elkészíttetésének költségeit is” – nyilatkozta lapunknak Várföldi Tamás, az Érdi Egymásért Alapítvány vezetője.

Az óvoda működtetéséhez, fenntartásához kezdetben a Dorcas AID Kárpátalja nyújt majd segítséget. Amennyiben elkészülnek a szükséges hatósági engedélyek, az óvodába 16 akli és 6 nevetlenfalui gyermek járhat majd – tudtuk meg Bocskor Marianna óvodavezetőtől.

Ferenczi Katalin