A szívből jövő ének ked­ves a Mindenhatónak

Magyar református énekkarok találkozója

2003. november 21., 01:00 , 149. szám

November 15-én második alkalommal került megrendezésre a magyar református ifjúsági és felnőtt énekkarok találkozója Ungváron. Az ungvári református templomban ezúttal 17 énekcsoport képviselte a Kárpátaljai Református Egyházkerület kisebb-nagyobb gyülekezeteit.

Az ese­mény istentisztelettel vette kezdetét. Az igét Hé­der János ungvári református lelkész hirdette. Köszöntve az egybegyűlteket elmondta, hogy a találkozó nem a versengésről szól. Célja a Mindenható közös, énekes dicsőítése, örvendezés az egymással való találkozásnak. „Ez a nap a szívek találkozója, mert a szívből jövő ének szívhez szól, és így lesz kedves a Mindenhatónak” – fogalmazott a tiszteletes.

Fellépett az ungvári ifjúsági énekegyüttes, a kisdobronyi általános iskola hittanos énekcsoportja, a beregardói, szürtei, eszenyi, bátyúi, mezővári, szalókai, be­reg­dé­dai református gyülekezet énekkara, öt beregszászi kórus, valamint a técsői és nagy­do­b­ro­nyi református líceum ifjúsági kórusa.

A találkozót követően a résztvevők főhajtással, közös imával rótták le kegyeletüket a sztálini lágerek ungvári áldozatainak Kálvária-dombi emlékművénél.

Váradi Natália