A magyarság lemaradásának felszámolása a cél

Tudományos konferencia a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán

2003. november 28., 01:00 , 150. szám

„Kutatók, kutatások, publikációs lehetőségek és a tudományos utánpótlás a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán” címmel szervezett tudományos konferenciát az elmúlt héten Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF), ahol tizenhat magyarországi és kárpátaljai kutató tartott a témához kapcsolódó magas színvonalú előadást.

A konferenciát a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Filmklubjában dr. Orosz Ildikónak, a főiskola elnökének előadása nyitotta meg, aki a kárpátaljai magyar tudományos utánpótlás-nevelés történeti áttekintése után a kérdés jelenlegi gyakorlati problémáiról beszélt. Mint összegzésében meg­állapította, ma már 11,8 % körüli a magyar fiatalok aránya Kárpátalján a felsőoktatásban tanulók között, azaz arányuk immár megközelíti a kárpátaljai magyarságnak a megye lakosságán belüli részarányát, az ezen a területen felgyülemlett több évtizedes lemaradás miatt azonban további erőfeszítések szükségeltetnek a magyar felsőoktatás és a tudósképzés fejlesztése terén.

Galó Miklós, a Nyíregyházi Főiskola rektorhelyettese előadásában a magyarországi felsőoktatás és tudományos kutatás fejlesztési irányairól beszélt. Elmondta: az Európai Unióhoz való csatlakozás új stratégia kidolgozására készteti a magyarországi oktatási kormányzatot, és ezen belül a Nyíregyházi Főiskolát. Az előadó szerint kihatással lesz ez a folyamat a KMTF-re is, hiszen működéséhez ugyancsak a magyarországi oktatási kormányzat nyújt támogatást. Mint hangsúlyozta, a diplomák minősége s megszerzésük mikéntje attól függ majd, hogyan csatlakoznak a képzésben részt vevő oktatási intézmények az európai felsőoktatási térséghez.

Kárpátalján a 15 és 30 év közötti magyar fiatalok 40 %-a egyszerűen magyarnak tekinti magát, 27 százalékuk fogalmaz úgy, hogy ukrajnai vagy kárpátaljai magyar, és 17 %-uk definiálja magát ukrán állampolgárként. Itt rendelkezik a legkevesebb magyar fiatal önálló lakással (10 %), s itt tapasztalható a legnagyobb házasodási kedv: 35 százalékuk házasságban él, s 32 %-uknak van gyermeke, amivel mi állunk a legjobban a térségben. Mindezek az adatok Ne­mes­kéri István előadásában hangzottak el, aki a Mozaik 2001 kutatás eredményeiről számolt be, amely a határon túli magyar fiatalokat célozta meg, azaz azt a korosztályt, amely a felsőoktatás első számú alanya.

Dr. Tarnóczy Mariann, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyarok titkárságának vezetője az MTA és a külhoni magyar tudományosság kapcsolatairól beszélt előadásában. Egyed Albert főtanácsos a magyarországi Oktatási Minisztérium képviseletében A határon túli felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk című kutatási program tapasztalatairól számolt be. Dr. Tarics Zoltán, az Ukrán Tudományos Akadémia ungvári Elekt­ronfizikai Intézetének munkatársa az Ukrajnában végzett matematikai és fizikai kutatások magyar vonatkozásait ismertette.

Dr. Soós Kálmán főigazgató és Vass Ilona főigazgató-helyettes a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 4 éves működését vázolta. Mint elhangzott, a szakkollégiumot végzett diákok mintegy 90 %-a Phd-képzésben vagy ennek megfelelő ukrajnai képzési formában vesz részt. Végül dr. Cser­nics­kó István fői­gaz­gató-helyettes, valamint Ko­monyi Éva, Izsák Tibor, dr. Beregszászi Anikó, P. Punykó Mária és Sz. Nagy Ibolya főiskolai tanárok a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanszékein és a LIMES kutatóintézetben folyó munkáról számoltak be a nagyszámú hallgatóságnak.

B. Zs.