Munkács ostrom alatt?

Személycserék a végrehajtó bizottságban

2004. január 9., 09:00 , 156. szám

Továbbra is feszült a helyzet Munkácson, miután Leonyid Kucsma elnök rendeletével Miroszlav Opacs­kót, a megyei állami adminisztráció elnökhelyettesét nevezte ki a város ügyvezető polgármeste­révé.

Sajtójelentések szerint december 29-én mintegy ötezren, köztük több ellenzéki parlamenti képviselő, tüntettek a munkácsi polgármesteri hivatal előtt, miközben az elnöki megbízott a karhatalmi erők közreműködésével elfoglalta hivatalát. Még ugyanezen a napon a munkácsi városi bíróság törvénytelennek mondta ki az ügyvezető polgármester kinevezéséről hozott elnöki rendeletet.

Másnap, december 30-án Nina Karpacsova, az ukrán parlament emberjogi biztosa az alkotmánybírósághoz fordult, hogy az vizsgálja meg az elnöki rendelet jogszerűségét, ezzel egy időben javasolta az elnök­nek, függessze fel rendeletét az alkotmánybíróság döntésének megszületéséig – jelentette az Ukrajinszki Novinira hivatkozva a Korreszpondent.net internetes hírújság.

December 31-én Miroszlav Opacsko a városi végrehajtó bizottság tagjainak rész­vételével tar­tott értekezleten személyi változásokat jelentett be a tes­tületben. Az ügy­­vezető polgármester ügyé­­szi tiltakozásra felfüg­gesztette Lengyel Zoltán el­ső polgármester-helyettes, va­lamint Vi­ta­lij Bendaszjuk és Olga Cicak polgármester-helyettesek megbízatását, s rendeletével Jurij Kohant, Viktor Otov­csicot és Sztepan Haladát nevezte ki ügyvezető polgármester-helyettesekké. Ugyanakkor elmoz­dították tisztéből Ivan Bilas­csi­ne­cet, a városi végrehajtó bizottság pénz­ügyi főosztályának vezetőjét is.

Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, az elnöki rendelet értelmében az ügyvezető polgármester az új polgármester megválasztásáig marad hivatalában, s feladata mindenekelőtt a választási bizottságoknak a jogosítványaik gyakorlásában való közreműködés. Az elnök ugyanezen rendeletével utasította az igazságügy-minisztériumot, hogy foganatosítson intézkedéseket a lembergi szihivi kerületi bíróság azon tavaly júliusi határozatának érvényre juttatására, mely a munkácsi júniusi időközi polgármester-választás végeredményéről hozott választási bizottsági határozatot érvénytelennek mondta ki, s új választás kiírását rendelte el.

-ntk-