Továbbra sincs gazdája a volt kórházépületnek

Újra szavazott a tanács Bátyúban

2004. január 16., 09:00 , 157. szám

Mint arról korábban beszámoltunk, a beregszászi járási Bátyúban lakossági tiltakozást váltott ki a helyi tanács képviselőtestületének azon határozata, amely a község egykori kórházépületét nem a bátyúi református gyülekezetnek, hanem a településen működő állami rehabilitációs központnak ítélte. A képviselők december 30-án ismét voksoltak a kérdésben, ám ezúttal is hiányzott a szükséges számú szavazat az ügy végérvényes rendezéséhez.

Novemberben a képviselőtestület 9:7 arányban a rehabilitációs központnak ítélte a nevezett ingatlant. A nemmel szavazók ekkor közel nyolcszáz lakossági aláírást gyűjtöttek, hogy a képvi­selőtestület tárgyalja újra az épü­let­átadás kérdését. Az ügyet de­cemberi ülésszakán a megyei ta­nács is tárgyalta, ahol a KMKSZ-képviselők nevében Brenzovics László, a szövetség alelnöke tol­má­csolta a testü­letnek a bátyúi lakosság ami­att érzett aggo­dal­mát, hogy a falu központjába kerülne az alkohol- és kábítószerfüggő fiata­lok reha­bilitációjára hivatott intéz­mény.

A december 30-i községi ta­nács­ülésen azután ismét napi­rendre került az ügy, melynek körültekintő vizsgá­latára korábban egy nyolctagú bizottságot alakított a testület. A bizottsági beszámolót követően szavazásra került sor. A jelenlévő 18 tanácsi képviselő 11:3 arányban ezúttal a református gyülekezet javára döntött, négyen tartózkodtak.

Beregszászi Ferenc tanácselnök maga is amellett voksolt, hogy a kórházépület a református gyülekezeté legyen, a törvény által előírt abszolút többséghez azonban így is hiányzott egy szavazat.

Szántó Edit tanácsi kép­­viselő, a KMKSZ helyi alap­­szer­ve­ze­tének elnöke félsikerként értékelte a tör­ténteket, mert mint mondta: „Bár sikerült kiállni a falu és a református gyülekezet érdekei mellett, végeredményben mégsem lett az egyházé a volt községi kórház épülete”.

„Jelenleg patthelyzet alakult ki, mivel a képviselők nem tudtak egyértelműen dönteni a kérdésben. A községi tanács ugyanakkor szeretne gazdát találni az épületnek, hisz senkinek sem kedvez, ha az teljesen tönkremegy. A továbbiakban megvizsgáljuk a törvényi lehetőségeket, és nem kizárt, hogy egy lakossági referendum tesz majd pontot az ügy végére” – nyilatkozta a Kárpátaljának Beregszászi Ferenc.

P. Zs.